نتایج یک پژوهش در دانشگاه آدلاید استرالیا برای نخستین ‌بار ثابت ‌کرده است که مصرف هسته‌ی ‌انگور به تأثیر شیمیایی در کشتن سلولهای سرطان کولون و نیز کاهش عوارض‌ جانبی شیمی ‌درمانی کمک می‌کند.
به گزارش مجله پزشکی مادر به نقل از ایسنا، طی این بررسی گفته شده ‌است که همراه ‌کردن عصاره‌ی هسته‌ی انگور با شیمی‌درمانی بالقوه یک رویکرد تازه برای درمان سرطان روده است و استفاده از این دو عامل با ‌هم سبب کاهش صدمه‌ی روده می‌شود که به ‌علت شیمی‌درمانی سرطان حاصل می‌شود و آثار یکدیگر را تقویت می‌کنند.

مدارک فراوانی در‌مورد منافع تانن‌ها یا پلی‌فنل‌های هسته‌ی انگور به‌ عنوان آنتی‌اکسیدان و عوامل ضد‌التهابی وجود دارد و به تازگی نیز خواص ضدسرطان آن به اثبات رسیده است. در این بررسی، برای نخستین‌ بار ثابت ‌شد که هسته‌ی انگور قدرت تأثیر یکی ‌از داروهای اصلی شیمی‌درمانی را بر یاخته‌های سرطان کولون تقویت می‌کند.
نتیجه‌ی این پژوهش ‌حاکی از آن است که مصرف خوراکی‌ هسته‌ی انگور در بررسی‌های آزمایشگاهی به طور قابل ‌توجه سبب کاهش التهاب و صدمه‌ی بافتی ناشی ‌از شیمی ‌درمانی در روده‌ی کوچک شده و دارای آثار مضر بر یاخته‌های غیرسرطانی نبوده است. بر خلاف شیمی‌درمانی، به ‌نظر می‌رسد هسته‌ی انگور به ‌صورت انتخابی بر یاخته‌های سرطان تأثیر کرده و به یاخته‌های سالم تأثیر چندانی ندارد.
پژوهشگران از عصاره‌ی هسته‌ی انگور‌ی استفاده کرده بودند که در بازار وجود داشت. تانن‌های استخراج‌ شده از هسته‌ی انگور را فریز و خشک‌کرده و به‌صورت پودر در می‌آورند. این عصاره با استفاده از یاخته‌های سرطان کولون کشت شده در بررسی‌های آزمایشگاهی آزموده‌ شد.
طی این پژوهش، عصاره‌ هسته‌ی انگور بر روده‌ی سالم با غلظت تا ‌1000 میلی‌گرم به ‌ازای کیلوگرم دارای آثار جانبی نبود. به ‌طور قابل ‌توجه در ‌مقایسه با شیمی‌درمانی شاهد سبب کاهش صدمه‌ی روده می‌شد. تا 55 درصد از التهاب ناشی ‌از شیمی‌درمانی کاست و آثار مهارکننده‌ی رشد شیمی‌درمانی بر یاخته‌های سرطان کولون درکشت را تا 26 درصد افزایش داد.
نتایج بررسی‌های تجربی نشان ‌داد که عصاره‌ی هسته‌ی انگور از التهاب ناشی ‌از شیمی‌درمانی و صدمه‌ی آن می‌کاهد و به حفاظت یاخته‌های سالم درمجرای معده و روده کمک می‌کند. در عین‌ حال که این تأثیر بسیار امیدوار کننده است، دانشمندان در آغاز این نگرانی را داشتند که آیا هسته‌ی انگور سبب کاهش کارآمدی شیمی‌درمانی شود.
به‌ عکس، مشخص‌ شد که عصاره‌ی هسته‌ی‌انگور نه ‌تنها به قدرت شیمی‌درمانی در کشتن یاخته‌های سرطان کمک ‌کرد بلکه در یکی ‌از غلظت‌ها قوی‌تر از شیمی درمانی عمل کرد.
هسته‌ی انگور به ‌عنوان درمان ضد‌التهابی بسیاری از بیماری‌های روده و اکنون به‌عنان درمان احتمالی ضد‌سرطان قدرت بالایی دارد. این نخستین نتایج ضدسرطانی از کشت یاخته‌ حاصل شده و مرحله‌ی بعد تحقیق وسیع‌تر در ‌این ‌زمینه است.

این بررسی در نشریه‌ی معتبر ‌PLoS ONE انتشار یافته است.

مجله پزشکی مادر