محققان می گویند که هدف داشتن در زندگی ممکن است بر طول عمرتان بیافزاید صرف نظر از این که چه هدفی را دنبال می کنید. نتایج مطالعه محققان آمریکایی و کانادایی در این زمینه در نشریه "سایکولوجیکال ساینس" چاپ شده است. به اعتقاد محققان علت این تاثیر شاید این باشد که این دسته از آدم ها بیشتر به سلامتشان می رسند و بدنی ورزیده تر دارند.

مطالعه به روی هفت هزار نفر در آمریکا که ۲۰ تا ۷۵ سال داشتند انجام شد. در دوره مطالعه سلامت جسمی و روحی افراد ارزیابی شد.

هدف داشتن آنها در زندگی بسته به این که چقدر با این سه جمله موافق بودند ارزیابی شد:

بعضی آدم ها بی هدف وقت می گذرانند، اما من جزو ای گروه نیستم،

- من صبح را شب می کنم و واقعا به آینده فکر نمی کنم،

- گاهی احساس می کنم هرکاری باید در زندگی می کردم کرده ام.

چهارده سال پس از شروع بررسی ها، محققان دریافتند کسانی که در زندگی هدف داشته اند بیشتر از بقیه زندگی کرده اند، حتی زمانی که سایر عوامل مثل احساسات منفی در نظر گرفته شد.

به علاوه سال های بیشتری که فرد زندگی کرده به سن او یا اینکه بازنشسته شده بود یا نه ربطی نداشت. به عبارت دیگر به نظر می رسد که هدف داشتن در زندگی صرف نظر از سن، در تمام بزرگسالی اثری خوب داشته باشد.

دکتر پاتریک هیل از دپارتمان روانشناسی در دانشگاه کارلتون در کانادا گفت که هدف داشتن ظاهرا در چند زمینه از ما محافظت می کند. او گفت که در این مطالعه بر طول عمر تمرکز شده اما سایر مطالعات، نشان دهنده سلامتی بهتر برای این افراد هم هست.

تاکنون تصور می شد که هدف داشتن در زندگی به خصوص باعث حفاظت در سنین پیری می شود اما حالا مطالعه تازه این فایده را به همه بزرگسالان تعمیم داده است.

بنابراین محققان می گویند که جهت دادن به زندگی و داشتن اهداف بلندمدت در تمام عمر چیز خوبی است.

منبع: بی بی سی