دانشمندان گزارش دادندکه آزمایشات بر روی سری جدیدی از داروها شروع شده است که دستاوردهای آن در نهایت موجب از بین رفتن عفونت کرم کدو می شود. این کرم یک بیماری نادر اما کشنده را در بدن انسان ایجاد می کند. گزارشی  که در مجلۀChemistryMedicinalACS' چاپ شده ، نشان داده است که این مواد آلی- فلزی مخصوص ، که به مبارزۀ بدن در برابر سرطان نیز کمک می کنند، برای درمان عفونت کرم کدو بهترین امید هستند .

کارستنوک، اندروهمفیل و همکاران آنها در این رابطه توضیح می دهند که AE،یک بیماری انگلی ناشی از کرم اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس است. اگر چه این بیماری نادر است، اماظرف 10تا 20 سال از زمان تشخیص، موجب  مرگ حدود 94 درصد از مبتلایان در سراسر جهان می شود . شیوع ابتلا به این عفونت در نیمکرۀ شمالی کرۀ زمین  بیشتر است؛ یعنی در مکان هایی مانند: آسیای مرکزی، شمال غربی چین، و بخش هایی از ژاپن و اروپا. مردم با خوردن غذای آلوده به تخم این انگل، که در مدفوع روباه، گربه و سگ مبتلا یافت می شود ،به این بیماری دچار می شوند. جراحی بهترین گزینه برای درمان بیماری AE است، اما نه همیشه. گاه این انگل به کل ریشه کن نمی شود . داروهای کنونی AE این بیماری را درمان نمیکنند، و فقط آن را کنترل می کنند و بیمار تا آخر عمر باید این داروها را مصرف کند. این کرم در بدن بیمار باعث رشد تومور مانندی می شود ، که گسترش می یابد و به بخش های مختلف بدن نیز سرایت می کند. این نحوۀ عمل، محققان سرطان را به خود مشغول کرده است آنها در تلاشند که دریابند آیا این ترکیب ضدسرطان روتنیم می تواند در درمان کرم کدو نیز مؤثر باشد.

این گروه تا به حال چندین نوع ترکیب روتنیم به عنوان داروهای بالقوه در برابر کرم کدو را تهیه و ارزیابی کرده اند. برخی از آنها در محیط کشت آزمایشگاهی برروی سلولهای طبیعی کمتر سمی بوده، و در کشتن کرم کدو مؤثر بوده اند. همین امر آنها را نامزد نخست برای توسعۀ آزمایش های بیشتر در درمان AE کرده است.

گروه ترجمه مجله پزشکی مادر،روژیار احقری
منبع: www.news-medical.net