دانشمندان با کشف ژنی که با بروز میگرن نقش دارد، به زودی قرصی تولید می‌کنند که مانع از بروز سردردهای میگرنی می‌شود.
تاکنون هیچ درمانی برای پیشگیری از حملات میگرنی ارائه نشده است.
'گای ای. رولو' مدیر مرکز تحقیقات
CHU سنت جاستین و استاد دانشکده پزشکی دانشگاه مونترال گفت: ما در تلاش برای تولید قرصی هستیم که بتواند کانال درد مغز را مسدود کند. این کانال به تحریک واکنش نشان داده و موجب دردهای میگرن می شود.

به گفته وی، تعیین توالی این ژن نه تنها به دانشمندان امکان داد تا این بیماری را بشناسند بلکه مسیر شناخت درد را که موجب بروز دردهای میگرنی می شود نیز کشف کنند.
الن پرودی از دانشگاه دالهوسی در هالیفاکس کانادا نیز در این باره گفت: کشف این ژن تایید کننده این باور قدیمی ژنتیکی و موروثی بودن میگرن است.
نتایج این تحقیقات در نشست علمی و سالانه انجمن سردرد آمریکا ارائه شده است.

منبع : ایرنا