محققان موسسه رنسلير موفق شدند با نمونه‌برداري از استخوان در مقياس نانو گام بلندي براي مقابله با پوكي استخوان بردارند.
به گزارش سي ان ان، اين روش جديد برمبناي نمونه گيري از استخوان در مقياس نانو قرار دارد و حاوي يك بانك اطلاعاتي قوي از تمام اطلاعات مربوط به استخوان است.
با استفاده از اين روش علاوه بر گشايش يك رويكرد جديد براي مبارزه با پوكي استخوان امكان مطالعه نمونه استخواني موجودات حتي پس از سال‌ها نيز وجود دارد.
يكي از مهمترين اهداف اين روش جديد يافتن پاسخ سوالات محققان پزشكي قانوني و باستان شناسان است.
محققان با استفاده از اين روش يك نمونه كوچك از استخوان فرد را برمي‌دارند و پروتئين موجود در آن را مورد مطالعه قرار مي‌دهند.
به گزارش محققان اين روش يك روش آسان و سريع براي تعيين پيشينه استخوان، زمان و نحوه شكل‌گيري و كيفيت آن است. با استفاده از ين روش پزشكان قادرند كه زمان احتمالي شكستگي استخوان را پيش‌بيني كنند و تراكم آن را به‌طور كاملاً دقيق حدس بزنند.

استخوان‌ها به طور كلي از مواد معدني و آلي تشكيل شده‌اند. يكي از مهمترين مواد آلي موجود در استخوان كلاژن است. مواد آلي غير كلاژن تركيبي از پروتئين‌هاي ديگر هستند كه به شكل يك ماتريس معرفي مي‌شوند. كيفيت اين ماتريس با توجه به سن، نوع تغذيه و بيماري تغيير مي‌كند.
با استفاده از اين روش پزشكان به راحتي قادر هستند نقاط ضعف استخوان را تعيين كنند و با ارايه راهكارهاي مختلف از بروز بيماري پوكي استخوان و شكستگي‌هاي احتمالي مخصوصاً در افراد مسن جلوگيري كنند.

منبع : ایرنا