پزشكان انگليسي در آزمايشات جديد خود سه ژن كليدي سرطان را شناسايي كرده‌اند كه مي‌تواند نقطه عطف مهمي در مسير توليد يك داروي موثر ضدسرطان سينه باشد.

به گزارش ايسنا، پزشكان معتقدند كه اين يافته مي‌تواند در هر سال زندگي هزاران نفر را نجات دهد. متخصصان با توجه به اين يافته موفق خواهند شد كه به روش‌هاي درماني جديد و حياتي براي مقابله با شايع‌ترين انواع اين بيماري دست پيدا كنند. نكته جالب اين كه پزشكان در اين مطالعه مي‌گويند هرچند اين آزمايشات در مراحل ابتدايي است اما اولين داروهاي جديد ضد سرطان با توجه به شناسايي اين ژنها تا پنج سال آينده موجود خواهند بود. در طول اين مطالعه 5 ساله، پزشكان روي يك مولكول وراثتي دي ‌ان ‌آ در 104 بيمار سرطان سينه مطالعه كردند كه اكثر آنها انگليسي بودند. اين پزشكان از مركز مطالعات سرطان سينه در انستيتو مطالعات سرطان در لندن روي اين مولكول وراثتي دي ان ‌آ ، 3 ژن را پيدا كردند كه قبلا شناخته نشده بودند.

به گزارش روزنامه ديلي ميل، دكتر آنيتا دون بيير در اين مطالعه خاطرنشان كرد: ما اين ژنها را در منطقه‌اي پيدا كرديم كه تصور مي‌كرديم اطلاعات زيادي درباره آن در اختيار داريم اما مشاهده اين ژنها به ما آموخت كه بايد براي اطمينان از صحت اطلاعات خود آنها را در آزمايشات خيلي دقيق‌تر بررسي كنيم. به گفته پزشكان، سه ژني كه قرار است داروهاي جديد با توجه به آنها توليد شوند شامل  C6ORF96 ،C6ORF97  وc6ORF211 هستند. اين مطالعه به طور مفصل در مجله «پلوس ژنتيك» به چاپ رسيده است.

منبع: ایسنا