مهندسان شيمي دانشگاه سانتا باربارا در تحقيقات آزمايشگاهي خود به يك شيوه جديد تصويربرداري نانوسكوپي دست‌يافته‌اند كه مي‌تواند به شناسايي و تشخيص زودهنگام بافت‌هاي آسيب‌شناختي كه از پيش‌سازهاي اسکلروز متعدد (ام‌اس) و بيماري‌هاي مشابه به شمار مي‌روند، كمك كند.

دانشمندان با دستيابي به اين شيوه نوين به بررسي غلاف ميلين پرداختند. اين ماده سفيد چربي اطراف برخي عصب‌ها را پوشانده و در بيماران ام‌اس در معرض خطر قرار مي‌گيرد.

بيماري ام‌اس در سطوح ميكروسكوپي و ماكروسكوپي، بيماري ام‌اس مانند ضايعات يا واکوئولها در ميلين ديده شده كه به تجزيه كامل غلاف ميلين منجر مي‌شود. محققان در اين پژوهش به تمركز بر تاثير اين بيماري در سطح مولكولي پرداختند كه به آن سطح نانويكوپي نيز مي‌گويند. اين امر مستلزم روشهاي تصوير سازي و بررسي خصوصيات بسيار حساس است.

دانشمندان در پژوهش خود به تصويربرداري فلورسانس و ديگر اندازه گيري‌ها از خوشه‌هاي ناهمگن مولكولهاي چربي كه احتمالا مسؤول شكل‌گيري ضايعات در ميلين هستند، پرداختند. آنها اين كار را با استفاده از الگوي لايه‌هاي مولکولي در ترکيباتي كه به تقليد هر دو نوع غلاف ميلين سالم و آسيب‌ديده پرداخته بود، استفاده كردند.

آنها در تحقيقات خود متوجه تفاوتهايي در ظاهر، اندازه و حساسيت به فشار در ميان حوزه‌هاي تك‌لايه‌هاي سالم و آسيب‌ديده شدند. اين محققان در گام بعدي يك الگوي نظري در شرايط خاص خواص مولکولي ساختند كه به نظر در مشاهدات آنها از لحاظ کمي مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

اين يافته‌ها راه را براي شيوه‌هاي جديد تجربي براي شناسايي، تشخيص و درمان احتمالي بافتهاي آسيب شناختي هموار خواهند كرد.

منبع:ایسنا