متخصصان ادعا كرد‌ه‌اند كه مي‌توان ظرف دوسال آينده با يك شيوه موثر تا 50 درصد از پيشرفت بيماري آلزايمر جلوگيري كرد.
در اين دو روش با تزريق يك واكسن روند بيماري متوقف مي‌شود اگرچه اين واكسن‌ درمان قطعي براي آلزايمر نيست اما ثابت شده است كه روند رشد بيماري را تا 50 درصد كاش مي‌دهد و حتي آسيب‌هاي وارد شده به مغز را مي‌تواند جبران كند. اين واكسن يكي از دو واكسني است كه براي مقابله با اين بيماري تهيه شده بودند و اكنون تنها اين يك واكسن به مرحله سوم آزمايش رسيده است
.
به گزارش روزنامه ديلي ميل، اين واكسن در حال حاضر به 20 مرحله نهايي آزمايشات باليني رسيده است كه قرار است روي بيش از 10 هزار بيمار از سراسر جهان كه صدها نفر از آنها انگليسي هستند، آزمايش و ارزيابي شود
.
به گفته ديويد ويكلينسون از دانشگاه سوتامپتون، واكسن فوق مانع از تشكيل آميلوئيد مي‌شود. آميلوئيد پروتئيني است كه موجب بسته شدن مسيرهاي مهم ارتباطاتي بين سلول‌ها در مغز شده و در نتيجه منجر به آلزايمر مي‌شود
.

مجله پزشکی مادر