نتایج یک تحقیق که به تازگی در هفته نامه بریتانیایی لانست منتشر شده حاکی ازفواید مصرف قرص‌های ضد بارداری در سلامت زنان است. این در حالی است که تاکنون باورعمومی اغلب بر این بوده که مصرف این گونه از قرص‌ها برای سلامت زیان‌بار است.
براساس نتایج این تحقیق، مصرف قرص‌های ضد بارداری از خطر ابتلا به سرطان تخمدانپیشگری می‌کند. این تحقیق که توسط پروفسور والری برال و گروه تحقیقاتی‌اش دردانشگاه آکسفورد صورت گرفته، نشان می‌دهد، هر چه مدت زمان مصرف قرص‌های ضد بارداریبیشتر باشد، میزان مصونیت در مقابل ابتلا به سرطان تخمدان بیشتر خواهد بود.
بااینکه طرح این نظریه چندان جدید نیست و پیش از این هم به رابطه میان مصرف قرص‌هایضد بارداری و پیشگیری از ابتلا به سرطان اشاره شده بود، ولی تاکنون نتوانسته بودندصحت و سقم آن را تأیید کنند.
نتایج منتشر شده حاصل کار پروفسور برال است که باتحلیل ۴۵ تحقیق انجام شده درمورد سرطان تخمدان بدست آمده است. این تحقیقات در ۲۱کشور اروپایی و آمریکا انجام شده ‌است. نتیجه این کاوش که ۲۳۲۵۷ زن مبتلا به سرطانتخمدان و ۸۷۳۰۳ زن سالم را شامل می شود، نشان می‌دهد هر ۵ سال مصرف قرص‌های ضدبارداری ۲۰ درصد خطر ابتلا به سرطان تخمدان را کاهش می‌دهد. به عبارت دیگر، برایمثال خطر ابتلا به سرطان تخمدان در زنانی که به مدت ۱۵ سال از اینگونه قرص‌هااستفاده کرده باشند، به نصف کاهش می‌یابد.
با استناد به این تحقیق، اگر ۵۰۰۰ زنبه مدت یک سال اقدام به مصرف قرص ضد بارداری کنند، حدوداً از دو مورد سرطان تخمدانو یک مورد مرگ قبل از سن هفتاد سالگی پیشگیری خواهد شد.
علاوه بر آنچه گفته شداین تحقیق نقش استروژن را نیز در این زمینه مورد بررسی قرار داده است. محققان بینسال‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ این میزان هورمون را در قرص‌های ضد بارداری به نصف کاهش داده ومتوجه شدند که نقشی در روند پیشگیری ایفا نمی‌کند.
تحقیق فوق همچنین نشان می‌دهدعواملی چون سن اولین عادت ماهیانه، پیشینه خانوادگی در رابطه با ابتلا به سرطانسینه، وزن و یا مصرف الکل و دخانیات تأثیری بر نقش قرص‌های ضد بارداری در کاستن ازخطر بروز سرطان تخمدان ندارند.
گروه تحقیقی پروفسور برال مدعی است، تاکنون مصرفقرص‌های ضد بارداری موجب پیشگیری از بروز ۲۰۰ هزار مورد سرطان تخمدان و ۱۰۰ هزارمورد مرگ شده است. آنها معتقدند تا دهه‌های آینده تعداد موارد سرطان قابل پیشگیریبه ۳۰۰ هزار مورد خواهد رسید.
قرص ضد بارداری برای نخستین بار در دنیا بین زنانجوان پورتوریکو مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج قانع کننده‌‌ای به همراه داشت. درسال ۱۹۶۰ و هنگامی که اولین قرص‌های ضد بارداری وارد بازارهای آمریکا شدند، درفرانسه سقط جنین‌های غیر قانونی با استفاده از میل‌های کاموا بافی ویا فلزی رواجداشت. این سقط جنین‌ها که تعداشان به ۶۰ هزار مورد در سال می‌رسید، موجب مرگ صدهازن شد. مصرف این قرص ها ۲۸ دسامبر سال ۱۹۶۷ در فرانسه آزاد شد.

منبع: رادیو زمانه