دانشمندان دارويي را شناسايي کرده‌اند که ممکن است، اميد تازه‌اي براي بيماران مبتلا به يك نوع سرطان مهلك ريه باشد.
اين دارو تومورهاي اين نوع سرطان ريه موسوم به "سلول کوچک" را در 50 درصد موش‌ها نابود کرد و توانايي سلول‌هاي سرطاني براي مقاومت در برابر معالجات استاندارد شيمي درماني را از کار انداخت.

 تيم دانشگاه امپريال کالج لندن اکنون مايل است، اين دارو را در بيماراني که مبتلا به اين نوع غيرقابل جراحي از سرطان ريه هستند آزمايش کند.

نتيجه اين مطالعه در نشريه "تحقيقات سرطان" چاپ شد.

سرطان ريه يکي از کشنده‌ترين سرطان‌ها است و نوعي از آن که به "سلول کوچک" موسوم است و 20 درصد کل موارد اين سرطان را تشکيل مي‌دهد به سختي قابل تشخيص است. تنها سه درصد بيماران مبتلا به اين نوع سرطان ريه پنج سال دوام مي‌آورند.

اين نوع سرطان ريه خيلي سريع منتشر مي‌شود، بنابراين عمل جراحي گزينه‌اي موثر براي درمان آن نيست. شيمي درماني، گاهي توام با راديوتراپي، اغلب باعث کوچک شدن تومورها مي‌شود اما تومور معمولا بار ديگر به سرعت رشد مي‌کند و در برابر معالجه مقاوم‌تر مي‌شود.

يک هورمون رشد به نام "اف جي اف-2" ظاهرا تقسيم سلولي در اين تومور را تسريع مي‌کند و نوعي مکانيسم بقا را در آن به کار مي‌اندازد که آنها را در برابر شيمي درماني مقاوم مي‌کند اما دارويي به اسم "پي دي 173074" مانع چسبيدن "اف جي اف-2" به سلول‌هاي تومور سرطاني مي‌شود.

محققان مي‌گويند؛ اين دارو به طور بالقوه مي‌تواند به صورت قرص مصرف شود و لزومي ندارد تا تزريق شود. اين دارو ابتدا در سال 1998 براي جلوگيري از شکل‌گيري رگ‌هاي خوني در اطراف تومورها ساخته شد.

منبع: بی بی سی