مقادير طبيعي:

 بزرگسالان و كودكان: منفي .   مثبت: تيتر آن 4 برابر افزايش ميابد.

توضيح:

آدنوويروس غالبا در ميان بچه مدرسه ايها و افرادي كه در خوابگاههاي نظامي سكونت دارند وجود دارد؛ ممكن است بدون علامت باشند.آدنوويروس ميتواند مسئول بيماري دستگاه تنفسي فوقاني،سيستيت هموراژيك و KERATOCONJUNCTIVITIS  باشد. انتقال آن  ميتواند بصورت مستقيم يا غير مستقيم باشد.

مشكلات باليني:

مثبت: عفونتهاي آدنوويروس دستگاه تنفسي فوقاني،هموراژيك،سيستيت،فارينژيت،كراتوكونژنكتيويتي.

روش كار:

- 3 تا 5 ميلي ليتر خون وريد ي در لوله آزمايش سر-قرمز جمع آوري كنيد. مانع هموليز شويد. نمونه خون دومي معمولا 2 تا 3 هفته بعد به منظور تعيين تيتر حاد و تيتر دوران نقاهت گرفته ميشود.

- يك سواپ از مايع چرك محدوده آلوده شده (مثلا چشم ، ادرار، گلو) براي آزمايش ايمنوفلورسانس جهت تعيين وجود عفونت آدنوويروس گرفته ميشود.نمونه بايد سريعا به آزمايشگاه برسد.

- منع غذا و مايعات لازم نيست


عوامل تاثير گذار:

هموليز نمونه خون . عدم برچسب زني دقيق نمونه خون.


توجه:

- تاريخچه اي از بيمار يا خانواده وي ،درگير در محدوده عفوني، بدست آوريد.

- علائم بيمار نظير(چرك و رنگ آن) را يادداشت كنيد.

- در مورد تماس با بقيه افراد يا افراد با علائم مشابه از بيمار سوال بپرسيد.

 

قمریان
منبع: انجمن شيمي باليني آمريكا