مدیر كل مدیریت بحران استان تهران گفت:تمام دستگاه‌های امدادی و درمانی استان تهران در روز چهارشنبه آخر سال آماده باش هستند. محمود باقری در خصوص برنامه‌های اداره كل مدیریت بحران استان تهران در چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران در خصوص برنامه‌های چهارشنبه آخر سال تصمیم‌گیری می‌شود.
وی در ادامه افزود: دستورالعمل‌های لازم در خصوص چهارشنبه آخر سال به دستگاه‌های ذیربط ارسال شده و تمهیدات ایمنی نیز در سراسر استان تهران اتخاذ شده است
.
مدیر كل مدیریت بحران استان تهران بیان داشت: امید است با تمهیدات ایمنی كه اتخاذ شده است چهارشنبه آخر سال كم حادثه‌ای داشته باشیم
.
باقری با بیان اینكه تمام ایستگاه‌های آتش‌نشانی در استان تهران در این روز آماده باش هستند گفت: دستگاه‌های امدادی، ایمنی، درمانی و آتش‌نشانی آمادگی لازم را دارند
.
وی توصیه كرد: همه افراد جامعه به حادثه ساز بودن مواد محترقه ایمان دارند لذا شایسته است از این مواد استفاده نكنند
.

منبع: فارس