پژوهشی تازه در مورد نوجوانان نشان داده که کودکانی که دائما شاهد مستی والدین خود در اثر استفاده بیش از حد از مشروبات الکلی هستند، دو برابر کودکان دیگر احتمال دارد که به مصرف این نوع مشروبات گرایش شدید پیدا کنند.
بررسی های تازه نشان داده است که نظارت کم والدین نیز عامل مهمی در گرایش نوجوانان به مصرف مشروبات الکی است
.
نتیجه این بررسی ها نشان داده است که هرچه نوجوانان با دوستان خود بیشتر وقت صرف کنند، احتمال آنکه مشروب بنوشند بیشتر است
.
در پژوهشی که توسط بنیاد جوزف راونتری صورت گرفته،
۵۷۰۰ نوجوان بین سن های ۱۳ تا ۱۶ ساله شرکت داشتند. پژوهشگران به نتیجه رسیدند که یک نفر از هر پنج نوجوان تا سن ۱۴ سالگی مستی ناشی از مصرف بیش از حد مشروبات الکلی را تجربه کرده است. همینطور نیمی از نوجوانان ۱۶ ساله ای که در این بررسی شرکت کرده بودند مستی را تجربه کرده اند. پژوهشگران همچنین به بررسی عواملی که موجب مصرف بیش از حد الکل در نوجوانان می شوند، پرداخته اند. یافته های آنها نشان می دهد که عادات والدین آنها تاثیر بسزایی در اعمال این نوجوانان دارد.

شواهد متناقض

نتایج این بررسی نشان می دهد که حتی اگر نوجوانان فقط چند بار والدین خود را در حال مستی ببینند احتمال آنکه خودشان به طور مکرر مست شوند، دو برابر می شود. پژهشگران می گویند میزان نظارت والدین بر نوجوانان نیز موثر است. به گفته آنها اگر والدین ندانند که فرزندانشان در شب های تعطیل کجا می روند و یا اجازه دهند که فیلم های بالای ۱۸ سال ببینند، احتمال آنکه به مصرف مشروبات الکلی مبادرت ورزند، بیشتر است. این تحقیقات نشان داده است که هرچه نوجوانان در شب ها و اوقات بیکاری بیشتر با دوستانشان وقت صرف کنند احتمال آنکه بیش از حد مشروبات الکلی بنوشند بیشتر است. اما شواهد متناقضی در مورد آنکه چه زمانی و چگونه باید موضوع مشروبات الکلی را با کودکان و نوجوانان مطرح کرد، وجود دارد.
به طور کلی کودکانی که در سنین پایین، مثلا کمتر از
۱۰ سال، با مشروبات الکلی آشنا می شوند بیشتر احتمال دارد که در طول زندگی خود به مصرف بیش از حد آن مبادرت ورزند.
در عین حال شواهدی نیز وجود دارد که نشان می دهد حتی اگر در سنین کودکی با آن آشنا نشوند و بعدها در دوران نوجوانی بر اثر رفت و آمد با دوستان خود آغاز به نوشیدن الکل کنند، باز هم احتمال آنکه بیش از حد و به طور مکرر آن را مصرف کنند وجود دارد
.

منبع: بی بی سی