شرح بيماري
هيپوگليسمي‌ عملكردي‌ عبارت‌ است‌ از پايين‌ افتادن‌ قندخون‌ به‌ علت‌ توليد بيش‌ از اندازه‌ انسولين‌ از لوزالعمده‌. اين‌ يك‌ بيماري‌ نيست‌ و غالباً اگر تنها بر اساس‌ علايم‌ تصميم‌ گرفته‌ شود ، اشتباه‌ تشخيصي‌ رخ‌ مي‌دهد. اين‌ اختلال‌ بر خلاف‌ تصور شايع‌ نيست‌ (مگر در بيماران‌ ديابت‌).

علايم‌ شايع‌
فراواني‌ و شدت‌ علايم‌ زير در افراد مختلف‌ متفاوت‌ است‌:

- ضعف‌ يا از حال‌ رفتن‌

- تعريق‌

- گرسنگي‌ زياد

- عصبي‌ بودن‌ و لرزش‌ دست‌ها

- سردرد

- گيجي‌

- تغييرات‌ شخصيتي‌

- گاهي‌ صرع‌ و تشنج‌

- ندرتاً نامنظمي‌ ضربان‌ قلب‌

- ندرتاً از دست‌دادن‌ هوشياري‌

علل‌
- هيپوگليسمي‌ عملكردي‌ احتمالاً در اثر توليد بيش‌ از اندازه‌ انسولين‌ از لوزالعمده‌ در پاسخ‌ به‌ مصرف‌ شكر و ساير هيدارت‌هاي‌ كربن‌ (قندها) ، ورزش‌ سنگين‌ ، حاملگي‌ ، يا علل‌ ناشناخته‌ به‌ وجود مي‌آيد.

- موارد و داروهاي‌ زير سطح‌ قندخون‌ را در بعضي‌ از افراد پايين‌ مي‌آورند: تنباكو ؛ كافئين‌ ؛ الكل ‌؛ آسپيرين‌ ؛ قرص‌هاي‌ قندخون‌ از نوع‌ سولفونيل‌ اوره‌ (مثل‌ گلي‌بي‌گلاميد) ؛ متفورمين ‌؛ هالوپريدول ‌؛ پروپوكسي‌فن ‌؛ كلرپرومازين‌ ؛ پروپرانولول ‌؛ پنتاميدين‌ ؛ ديزوپراميد

- ندرتاً تومور لوزالعمده‌

- نارسايي‌ مزمن‌ كليه‌

عوامل تشديد كننده بيماري
- استرس‌

- رژيم‌ غذايي‌ نامناسب‌

- مصرف‌ دخانيات‌

- مصرف‌ داروهايي‌ مثل‌ داروهاي‌ فهرست‌ شده‌ در بالا

- خستگي‌ يا كار زياد

پيشگيري‌
- دستورات‌ غذايي‌ كه‌ زيرعنوان‌ رژيم‌ غذايي‌ آمده‌اند را رعايت‌ كنيد.

- از استرس‌ اجتناب‌ كنيد.

- از مصرف‌ دخانيات‌ خودداري‌ كنيد.

- از نوشيدن‌ الكل‌ جداً پرهيز كنيد.

- سعي‌ كنيد علايم‌ زودهنگام‌ اين‌ حالت‌ را شناسايي‌ كنيد و سريعاً اقدام‌ مناسب‌ را در پيش‌ گيريد.

عواقب‌ مورد انتظار
علايم‌ را مي‌توان‌ با درمان‌ كنترل‌ نمود.

عوارض‌ احتمالي‌
احتمال‌ بروز حمله‌ پايين‌ افتادن‌ قندخون‌ به‌ هنگام‌ شناكردن‌، كاركردن‌ با ماشين‌ها، يا رانندگي‌

درمان‌
اصول‌ كلي‌
- امكان‌ دارد انجام‌ بررسي‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ مثل‌ اندازه‌گيري‌ قندخون‌ و بررسي‌ ميزان‌ تحمل‌ گلوكز توصيه‌ شود.

- به‌ فكر تغيير شيوه‌ زندگي‌ خود باشيد.

- روان‌درماني‌ يا مشاوره‌ براي‌ فراگيري‌ روش‌هاي‌ مقابله‌ با استرس‌

داروها
معمولاً دارويي‌ براي‌ اين‌ اختلال‌ ضرورت‌ ندارد.

فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
محدوديتي‌ براي‌ آن‌ وجود ندارد.

رژيم‌ غذايي‌
روزانه‌ 6-5 وعده‌ غذايي‌ كوچك‌ كه‌ حاوي‌ تنها مقدار كمي‌ از هيدارت‌هاي‌ كربن‌ ساده‌، مقدار متوسطي‌ از چربي‌ و داراي‌ پروتئين‌ زيادي‌ هستند ميل‌ كنيد. هيچ‌كدام‌ از وعده‌هاي‌ غذايي‌ را جا نياندازيد. ميان‌ غذاهاي‌ بين‌ وعده‌هاي‌ غذايي‌ بايد حاوي‌ پروتئين‌ باشند، مثل‌ مرغ‌، تخم‌مرغ‌، پنير، آجيل‌، يا شير بدون‌ سر شير، و نه‌ هيدارت‌ كربن‌. از خوردن‌ شيريني‌هاي‌ خيلي‌ شيرين‌ پرهيز كنيد.

در چه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود ؟
اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان‌ علايم‌ هيپوگليسمي‌ عملكردي‌ را داريد.