- بیمار را به هوای آزاد منتقل کنید .

- او را بر روی زمین دراز کنید .

- سر پائین تر باشد و محلولی از آب و نمک رقیق به او بدهید .

- قهوه یا چای داغ هم خوب است .

- در صورت امکان آب سرد برویش بریزید .

- در صورت وخیم شدن حالت گرم نگهداشتن بیمار ضروری است .

- با حوله های سشرد و مرطوب روی بدنش را بپوشانید .

- چند لیوان آب سرد به او بخورانید .

- نیم قاشق چایخوری نمک معمولی در آب حل کنید تا مدت دو ساعت ، هر نیم ساعت یکبار به او بنوشانید .

- وضع بیمار و محیط او راحت باشد .

- پزشک را خبر کنید .