سوزشی که بر اثر نیش زدگی حشرات ایجاد می شود بعلت وجود موادی است که در بزاق حشره است و با انتقال آن به داخل پوست ، سبب تحریک آن می شود . نحوه برخورد با این موارد بصورت زیر است
:

1-پوست محل نیش زدگی را با آب و صابون را بشویید.

2-بر روی آن پماد هیدروکورتیزون بمالید.

3-اگر واکنشهای شدید موضعی یا عمومی وجود دارد به پزشک مراجعه کنید.

منبع : وب سایت بیابان ها و کویرها