ساختارهاي‌ نرم‌ اطراف‌ استخوان‌ها و مفاصل‌ (رباط‌ها، عضلات‌ و تاندون‌ها) ممكن‌ است‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ دچار آسيب‌ شوند. آسيب‌هاي‌ اين‌ بافت‌هاي‌ نرم‌ را معمولاً " پيچ‌خوردگي‌ و رگ‌ به‌ رگ‌شدگي‌" مي‌نامند. اين‌ آسيب‌ها وقتي‌ رخ‌ مي‌دهند كه‌ در اثر حركات‌ ناگهاني‌ يا شديد، اين‌ بافت‌ها بيش‌ از حد كشيده‌ شود و دچار پارگي‌ ناكامل‌ يا كامل‌ شوند. به‌ همين‌ دليل‌، پيچ‌خوردگي‌ها و رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌ها، اغلب‌ با فعاليت‌هاي‌ ورزشي‌ همراه‌ هستند.

آسيب‌ عضله‌ و تاندون‌
عضلات‌ و تاندون‌ها مي‌توانند دچار رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌، پارگي‌ يا كوفتگي‌ (كبودي‌) شوند. وقتي‌ عضله‌ بيش‌ از حد كشيده‌ شود و احتمالاً دچار پارگي‌ ناكامل‌ شود، رگ‌ به‌ رگ‌ شدگي‌ روي‌ داده‌ است‌. اين‌ اتفاق‌ اغلب‌ در محل‌ اتصال‌ عضله‌ به‌ تاندون‌ (كه‌ عضله‌ را به‌ استخوان‌ وصل‌ مي‌كند) روي‌ مي‌دهد.

پارگي‌ تاندون‌ انگشت‌ تاندون‌ها، عضلات‌ را به‌ استخوان‌ موجود در مفصل‌ متصل‌ مي‌كنند. اگر يك‌ جسم‌ سخت‌ به‌ انتهاي‌ انگشت‌ برخورد كند، تا شدن‌ ناگهاني‌ انگشت‌ مي‌تواند سبب‌ پارگي‌ تاندون‌ بازكننده‌ (كه‌ از بالاي‌ مفصل‌ انگشت‌ عبور مي‌كند) از محل‌ اتصال‌ آن‌ شود.

پارگي‌ وقتي‌ روي‌ مي‌دهد كه‌ عضله‌ يا زردپي‌ كاملاً پاره‌ شوند؛ اين‌ حالت‌ مي‌تواند در تنه‌ اصلي‌ عضله‌ يا در محل‌ تاندون‌ رخ‌ دهد.

پارگي‌ عضله‌ حركات‌ شديد مي‌توانند به‌ پارگي‌ رشته‌هاي‌ عضلاني‌ منجر شوند. پارگي‌ عضله‌، تورم‌ و درد شديد ايجاد مي‌كند.

تشخيص‌
ممكن‌ است‌ موارد زير وجود داشته‌ باشند:

درد و حساسيت‌ در لمس‌

اشكال‌ در حركت‌ دادن‌ بخش‌ آسيب‌ديده‌ (خصوصاً اگر مفصل‌ باشد).

تورم‌ و كبودي‌ موضع‌

كوفتگي‌ ممكن‌ است‌ در قسمت‌هايي‌ از بدن‌ كه‌ حجم‌ عضلات‌ بالا است‌، به‌طور گسترده‌ روي‌ دهد. آسيب‌هاي‌ اين‌ مناطق‌ معمولاً با خونريزي‌ به‌ داخل‌ بافت‌هاي‌ اطراف‌ همراه‌ هستند كه‌ اين‌ موضوع‌ مي‌تواند منجر به‌ درد، تورم‌ و كبودي‌ شود. براي‌ درمان‌ ابتدايي‌ كشيدگي‌ها و پيچ‌خوردگي‌، بايد اقدامات‌ زير را به‌ كار ببريد: 1) بخش‌ آسيب‌ديده‌ را بي‌حركت‌ كنيد. 2) از يخ‌ يا كمپرس‌ سرد استفاده‌ كنيد. 3) محل‌ آسيب‌ را فشار دهيد. 4) بخش‌ آسيب‌ديده‌ را بالا ببريد. احتمالاً اين‌ درمان‌ براي‌ تخفيف‌ علايم‌ كفايت‌ مي‌كند اما اگر در مورد شدت‌ آسيب‌ ذره‌اي‌ شك‌ داريد، آسيب‌ را با فرض‌ شكستگي‌ درمان‌ كنيد .

آسيب رباط ها
پيچ‌خوردگي‌ از اشكال‌ شايع‌ آسيب‌هاي‌ رباط‌ها است‌. اين‌ حالت‌، در واقع‌ پارگي‌ رباط‌ در محل‌ مفصل‌ يا نزديك‌ به‌ مفصل‌ است‌ و اغلب‌ ناشي‌ از يك‌ حركت‌ پيچ‌دهنده‌ ناگهاني‌ يا غيرمنتظره‌ است‌ كه‌ فاصله‌ زيادي‌ بين‌ استخوان‌هاي‌ مفصل‌ ايجاد مي‌كند و سبب‌ پارگي‌ بافت‌هاي‌ اطراف‌ مي‌شود.

پيچ‌خوردگي‌ مچ‌
اين‌ حالت‌ ناشي‌ از كشيده‌ شدن‌ بيش‌ از حد يا پارگي‌ رباط‌ها (طناب‌هاي‌ ليفي‌ كه‌ استخوان‌ها را در محل‌ مفصل‌ به‌ يكديگر متصل‌ مي‌كنند) است‌. در مثال‌ زير، يكي‌ از رباط‌هاي‌ مچ‌ پا به‌طور ناكامل‌ پاره‌ شده‌ است‌ .

اهداف‌
كاهش‌ درد و تورم‌

در صورت‌ لزوم ‌، درخواست‌ كمك‌ پزشكي‌

1- به‌ مصدوم‌ توصيه‌ كنيد كه‌ بنشيند يا دراز بكشد. بخش‌ آسيب‌ديده‌ را در وضعيتي‌ كه‌ براي‌ مصدوم‌ راحت‌ باشد، نگه‌ دارد.

2- در صورتي‌ كه‌ از زمان‌ بروز حادثه‌، مدت‌ كوتاهي‌ مي‌گذرد، موضع‌ را با قرار دادن‌ كيسه‌ يخ‌ يا كمپرس‌ سرد، خنك‌ كنيد. اين‌ عمل‌ به‌ كاهش‌ تورم‌، كبودشدگي‌ و درد كمك‌ خواهد كرد

3- با قرار دادن‌ يك‌ لايه‌ پوششي‌ ضخيم‌ و نرم‌ (مثل‌ پنبه‌ يا اسفنج‌) به‌ دور محل‌ آسيب‌ديده‌ و محكم‌ كردن‌ آن‌ به‌ كمك‌ باند، فشار يكنواخت‌ و ملايمي‌ (كمپرس‌) روي‌ قسمت‌ آسيب‌ديده‌ وارد كنيد. هر 10 دقيقه‌، گردش‌ خون‌ را در نواحي‌ پايين‌تر از محل‌ باندپيچي‌ كنترل‌ كنيد.

4- قسمت‌ آسيب‌ديده‌ را بلند كنيد و نگه‌ داريد تا جريان‌ خون‌ به‌ محل‌ آسيب‌ كاهش‌ پيدا كند. اين‌ عمل‌، كبودي‌ را در موضع‌ به‌ حداقل‌ مي‌رساند.

5- اگر مصدوم‌ درد شديدي‌ را متحمل‌ مي‌شود يا قادر نيست‌ قسمت‌ آسيب‌ديده‌ را به‌ كار گيرد، وي‌ را به‌ بيمارستان‌ منتقل‌ كنيد. در غير اين‌ صورت‌، به‌ او توصيه‌ كنيد كه‌ استراحت‌ كند و در صورت‌ لزوم‌، به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ كند.

منبع : وب سایت بیابان ها و کویرها