هر مفصلی ممکن است دچار در رفتگی شود ، اما بعضی از مفصلها به علت ساختمان آنها ، بیشتر دچار در رفتگی می شوند. بیشترین مفصلی که دچار در رفتگی می شود مفصل شانه است . ویژگیهای مفصل در رفته عبارتست از :

*  ظاهر و شکل غیر طبیعی مفصل

*  تورم و کبودی اطراف مفصل

 * معمولا درد شدید است مگر اینکه قبلا نیز چند بار مفصل در رفته باشد.

در رفتگی مفصل شانه

سر استخوان بازو (هومروس) در گودی استخوان کتف قرار می گیرد و به آسانی به سمت پایین و داخل جابجا می شود . در رفتگی معمولا بر اثر افتادن بر روی دست ایجاد می شود . کپسول مفصلی پاره شده و سر استخوان از قسمت پارگی به بیرون می لغزد . ویژگیهای آن عبارتست از :

*طول دست به نظر درازتر می آید و نیمرخ شانه ظاهر غیر طبیعی می یابد.

تذکر:

* هیچگاه اقدام به حرکت دادن استخوان به عقب نکنید . اینکار باعث آسیب به اعصاب و بافتهای اطراف میشود .

در برخورد بااین موارد اقدامات زیر را انجام دهید :

1- شانه آسیب دیده را در راحت ترین وضعیت ممکن نگهدارید.

2- با استفاده از بالش در همین وضعیت آن را بانداژ نمایید.

منبع : وب سایت بیابان ها و کویرها