غرق شدگی بعلت فرو رفتن کامل مجاری تنفسی درآب یا مایع دیگری صورت می گیرد. غرق شدگان معمولا به دو علت می میرند یک خفگی (کمبود اکسیژن ) و دیگری عوارضی که بعدا ایجاد شده و مربوط به وارد شدن آب در ریه هاست . کمبود اکسیژن خیلی زود به بیهوشی ، توقف قلب و خرابی نسج مغز منجر می گردد . مدتی یک نفر می تواند در آب بماند تا خفه شود در اشخاص مختلف متفاوت است . مثلا یک نفر غریق اگر در آب دست و پا بزند و هوائی را که در ریه ها دارد خارج کند پس از سه دقیقه خواهد مرد ، در صورتیکه اگر هنگام غرق شدن سنکوپ کرده و بیهوش شده باشد بطوریکه در حرکات تنفسی او وقفه حاصل شده باشد و ضربان قلب آهسته شود ممکنست مدتی طولانی در مقابل مرگ مقاومت نماید. باید دانست که عمل قلب تا چندی پس از قطع کار تنفس ادامه دارد بنابراین حتی پس از چند ساعت ادامه تنفس مصنوعی ممکن است شخص غرق شده نجات پیدا کند . اگر کمک دهنده تنها است باید او را برای طلبیدن پزشک بفرستد و در ضمن پتو ، زیر انداز ، کیف آب گرم ، تهیه کرده و مقامات قانونی را نیز در جریان امر بگذارد.

برای نجات مغروق نباید حتی لحظه ای را تلف کرد و به اقدامات زیر پرداخت  :

1- ابتدا سر او را پائین برده به یکطرف بر می گردانیم و یکدستش را زیر سرش می گذاریم و اگر جای سراشیبی است ، سر او را در قسمت پایین تر می گذاریم.

2- دو دست خود را حلقه وار به زیر شکمش برده او را از روی زمین بلند می کنیم و فشار میدهیم تا آب از ریتین او به خارج بریزد . یا او را طوری روز زانوان خود قرار می دهیم که به ششهای او فشار آمده و آب آنها خالی شود. چنانچه مغروق کودک باشد مچ پا های او را گرفته و او را وارونه نگه میداریم .

3- دهان مغروق را کاملا پاک کرده اگر لجن یا خزه یا علفی در حلق اوست خارج می کنیم ، دندان مصنوعی او را بیرون آورده و دهانش را کاملا تمیز می کنیم .

4- نبض اورا در ناحیه گردن می گیریم تا مطمئن شویم جریان خون برقرار است یا خیر و در این صورت عدم لمس نبض ماساژ خارجی قلب را با تنفس مصنوعی توام می کنیم .

5- تنفس مصنوعی را شروع می کنیم و در هر دقیقه در حدود 15 بار تنفس می دهیم تا تعداد آن برابر تنفس طبیعی باشد . تا یک ربع پس از پیدایش تنفس طبیعی نباید تنفس مصنوعی را قطع کرد .

6- اگر کمک دهنده دیگری در اختیار دارید , لباسهای خیس مغروق را بیرون آورده و لباس خشک به او بپوشانید .

7- بدن بیمار را گرم نگه دارید تا جلوگیری از شوک که در نتیجه ترس و وحشت بیمار ایجاد شده است ، بشود

8- موقعی که بیمار به هوش آمد نوشیدنی گرم و شیرین به او بدهید و در ضمن به او اجازه نشستن ندهید .

 منبع : وب سایت هنر فیزیک