به‌ عنوان‌ يك‌ قاعده‌ كلي‌ در كمك‌هاي‌ اوليه‌، تا رسيدن‌ كمك‌هاي‌ پزشكي‌ بايد وضعيت‌ مصدومان‌ را به‌ همان‌ صورتي‌ كه‌ آنها را پيدا كرده‌ايد، حفظ‌ كنيد. تنها در صورتي‌ بايد مصدوم‌ را جابه‌جا كنيد كه‌ وي‌ در معرض‌ خطر فوري‌ باشد و حتي‌ در اين‌ شرايط‌، نزديك‌ شدن‌ به‌ مصدوم‌ نبايد براي‌ شما خطرآفرين‌ باشد و براي‌ انتقال‌ مصدوم‌ بايد آموزش‌ ديده‌ باشيد، تجهيزات‌ كافي‌ در اختيار داشته‌ باشيد. در اينجا توصيه‌هايي‌ در مورد ارزيابي‌ خطر جابه‌جايي‌ مصدوم‌ و روش‌هاي‌ بي‌خطر براي‌ انجام‌ نقل‌ و انتقالات‌ اجباري‌ ارايه‌ مي‌شود. روش‌هاي‌ عملي‌ مفيدي‌ را براي‌ كمك‌ به‌ مصدوماني‌ كه‌ توانايي‌ حركت‌ دارند و نيز نقل‌ و انتقالات‌ را به‌ كمك‌ تصاوير توضيح‌ مي‌دهند نيز بيان شده است. البته‌ دقت‌ كنيد كه‌ اين‌ اطلاعات‌ هرگز نمي‌توانند جايگزين‌ كارآموزي‌هاي‌ جامع‌ باشند.  در مورد برخي‌ از تجهيزات‌ مورد استفاده‌ گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ براي‌ انتقال‌ مصدومان‌، اطلاعاتي‌ ارايه‌ خواهد شد.

هشدار!
تا زماني‌ كه‌ يك‌ وضعيت‌ اورژانس‌ پيش‌ آيد كه‌ لازم‌ باشد شما وارد عمل‌ شويد، مصدوم‌ را جابه‌جا نكنيد
.

ارزيابي‌ خطر جابه‌جايي‌ بيمار
پيش‌ از آنكه‌ به‌ جابه‌جايي‌ مصدوم‌ فكر كنيد بايد تصميم‌ بگيريد كه‌ آيا اين‌ شخص‌ در معرض‌ خطر فوري‌ هست‌ و نياز به‌ جابه‌جايي‌ دارد يا خير. اگر يقين‌ داريد كه‌ جابه‌جا كردن‌ مصدوم‌، ضروري‌ است‌، بايد نيروهاي‌ كمكي‌ و تجهيزات‌ موجود را بررسي‌ كرده‌، ارزيابي‌ كنيد كه‌ انجام‌ اين‌ عمل‌ تا چه‌ اندازه‌ مي‌تواند مشكل‌ باشد. موارد زير را را در نظر بگيريد:

 - آيا اين‌ عمل‌ واقعاً ضروري‌ است‌؟ معمولاً مي‌توانيد مصدوم‌ را در همان‌ وضعيتي‌ كه‌ يافته‌ايد، ارزيابي‌ و درمان‌ كنيد.

-  در صورتي‌ كه‌ جابه‌جا كردن‌ مصدوم‌ واجب‌ است‌، آيا مصدوم‌ خودش‌ مي‌تواند حركت‌ كند؟ اگر مصدوم‌ احساس‌ مي‌كند كه‌ مي‌تواند اين‌ كار را انجام‌ دهد، از وي‌ بخواهيد كه‌ چنين‌ كند؛ همچنين‌، با استفاده‌ از درايت‌ خود به‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ مصدوم‌ بپردازيد.

-  وزن‌ و اندازه‌ مصدوم‌ چقدر است‌؟

 - مصدوم‌ چه‌ آسيب‌هايي‌ دارد و آيا جابه‌جايي‌ ممكن‌ است‌ وضعيت‌ وي‌ را وخيم‌تر كند؟

-  چه‌ كسي‌ براي‌ كمك‌ در جابه‌جايي‌ در دسترس‌ است‌؟ آيا شما و ساير امدادگران‌ به‌طور مناسب‌ آموزش‌ ديده‌ايد و از آمادگي‌ جسماني‌ برخوردار هستيد؟

 - آيا براي‌ ورود به‌ محل‌، مجبور به‌ استفاده‌ از تجهيزات‌ محافظي‌ هستيد و آيا به‌ چنين‌ تجهيزاتي‌ دسترسي‌ داريد؟

 - آيا هيچ‌گونه‌ تجهيزاتي‌ براي‌ تسهيل‌ امر جابه‌جايي‌ مصدوم‌ در اختيار داريد؟ آيا به‌ همه‌ وسايل‌ مورد نياز دسترسي‌ داريد؟

 - آيا براي‌ انجام‌ عمل‌ انتقال‌، فضاي‌ كافي‌ در اطراف‌ مصدوم‌ وجود دارد؟

 - همراه‌ با مصدوم‌ از روي‌ چه‌ نوع‌ زميني‌ عبور خواهيد كرد؟

مورد خاص‌ وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌
چهار وضعيت‌ اورژانس‌ وجود دارد كه‌ در اين‌ موارد، مصدوم‌ را بايد به‌ سرعت‌ از خطر دور ساخت‌. اين‌ كار را تنها در صورتي‌ انجام‌ دهيد كه‌ مطمئن‌ هستيد خود را به‌ خطر نخواهيد انداخت‌ و نيز آموزش‌هاي‌ مناسب‌ را پشت‌ سر گذاشته‌ايد و به‌ تجهيزات‌ كافي‌ دسترسي‌ داريد. اگر به‌ اين‌ منابع‌ دسترسي‌ نداريد، بايد به‌ جاي‌ تلاش‌ براي‌ نجات‌ جان‌ مصدوم‌ به‌ تنهايي‌، با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ تماس‌ بگيريد. وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌ به‌ شرح‌ زير هستند:

 - زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در داخل‌ آب‌ و در معرض‌ خطر فوري‌ غرق‌ شدن‌ است.

 - زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در محلي‌ است‌ كه‌ دچار آتش‌ سوزي‌ شده‌ يا پر از دود است.

 - زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در معرض‌ خطر ناشي‌ از بمب‌ يا اسلحه‌ گرم‌ است‌.

 - زماني‌ كه‌ مصدوم‌ در داخل‌ يا نزديك‌ به‌ يك‌ ساختمان‌ يا هر چيز در حال‌ فرو ريختن‌ است‌. سرعت‌ پاسخ‌ شما وابسته‌ به‌ ميزان‌ خطر است‌، اما حتي‌ در وضعيت‌هاي‌ فوق‌ هم‌ ممكن‌ است‌ براي‌ طراحي‌ نحوه‌ انتقال‌ مصدوم‌ به‌ طور صحيح‌ و بي‌خطر، زمان‌ كافي‌ در اختيار داشته‌ باشيد.

نحوه‌ كمك‌ رساندن‌ بي‌خطر به‌ مصدوم‌
در صورتي‌ كه‌ مجبور هستيد به‌ يك‌ مصدوم‌ كمك‌ كنيد يا وي‌ را جابه‌جا كنيد، بايد نسبت‌ به‌ خطرهايي‌ كه‌ ممكن‌ است‌ در پي‌ استفاده‌ از روش‌هاي‌ ناصحيح‌ بروز كنند، آگاهي‌ داشته‌ باشيد. (هميشه‌) اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ شما وضعيت‌ مصدوم‌ را وخيم‌تر كنيد و يا خودتان‌ يا ساير امدادگران‌ نيز دچار آسيب‌ شويد. همواره‌ بايد زماني‌ را براي‌ طراحي‌ دقيق‌ عمليات‌ به‌ منظور به‌ حداقل‌ رساندن‌ اين‌گونه‌ خطرها، اختصاص‌ دهيد.

راهكارهاي‌ حفظ‌ ايمني‌
براي‌ اطمينان‌ از شرايط‌ ايمني‌، گام‌هاي‌ زير را طي‌ كنيد:

 - روشي‌ را انتخاب‌ كنيد كه‌ متناسب‌ با موقعيت‌، وضعيت‌ مصدوم‌ و ميزان‌ نيروهاي‌ كمكي‌ و تجهيزات‌ در دسترس‌ شما است.

-  گروهي‌ كار كنيد و يك‌ نفر را مسؤول‌ هماهنگ‌ كردن‌ جابه‌جايي‌ كنيد. اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ اعضاي‌ گروه‌ نسبت‌ به‌ ترتيب‌ اقدامات‌ توجيه‌ هستند.

 - تجهيزات‌ موجود را آماده‌ كنيد و دقت‌ كنيد كه‌ اعضاي‌ گروه‌ و تجهيزات‌ قبل‌ از آغاز عمليات‌، در جاي‌ خود حاضر باشند. هميشه‌ روش‌ صحيح‌ را به‌ كار بگيريد تا از آسيب‌ رساندن‌ به‌ مصدوم‌ ، خودتان‌ و ساير امدادگران‌ دوري‌ كرده‌ باشيد

-  سعي‌ كنيد ايمني‌ و راحتي‌ مصدوم‌، خود و ساير امدادگران‌ را در طول‌ جابه‌جايي‌ حفظ‌ كنيد.

-  هميشه‌ در مورد اقدامي‌ كه‌ مي‌خواهيد به‌ انجام‌ برسانيد، به‌ مصدوم‌ توضيح‌ دهيد و وي‌ را تشويق‌ كنيد كه‌ تا حد امكان‌ همكاري‌ كند.

روش‌هاي‌ عملي‌ براي‌ جابه‌جايي‌ و نقل‌ و انتقال‌
روشي‌ كه‌ براي‌ كمك‌ به‌ مصدوم‌ به‌ كار مي‌بريد، برحسب‌ موقعيت‌، وضعيت‌ مصدوم‌ و اين‌ كه‌ آيا به‌ نيروهاي‌ امدادي‌ يا تجهيزات‌ كافي‌ دسترسي‌ داريد يا خير، فرق‌ مي‌كند. هميشه‌ برنامه‌ دقيقي‌ براي‌ جابه‌جايي‌ طراحي‌ كنيد و اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ مصدوم‌ و امدادگران‌ براي‌ عمليات‌ جابه‌جايي‌ آمادگي‌ دارند. هنگام‌ جابه‌جايي‌ يا كمك‌رساني‌ به‌ مصدوم‌، رعايت‌ ترتيب‌ اقدمات‌ زير به‌ حفظ‌ ايمني‌ و راحتي‌ تمام‌ افراد كمك‌ خواهد كرد:
-  تا حد امكان‌ خود را در موقعيتي‌ نزديك‌ به‌ بدن‌ مصدوم‌ قرار دهيد.

 - با باز كردن‌ پاهاي‌ خود به‌ اندازه‌ عرض‌ شانه‌، تكيه‌گاه‌ خود را محكم‌ كنيد با بتوانيد تعادل‌تان‌ را حفظ‌ كنيد.

-  در تمام‌ لحظات‌ در طول‌ عمليات‌، موقعيت‌ مناسب‌ خود را حفظ‌ كنيد.

 - يكنواخت‌ و روان‌ حركت‌ كنيد. براي‌ تأمين‌ نيروي‌ لازم‌ براي‌ جابه‌جايي‌، قوي‌ترين‌ عضلات‌ اندام‌هاي‌ پايين‌ و بالايي‌ خود را به‌ كار بگيريد.

همكاري‌ با گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌
گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ ممكن‌ است‌ از شما به‌ عنوان‌ يك‌ ارايه‌كننده‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ درخواست‌ كند تا در انتقال‌ مصدوم‌ با استفاده‌ از تجهيزات‌ تخصصي‌ كمك‌ كنيد. همواره‌ اجزاي‌ روش‌هاي‌ عملي‌ مناسب‌ را (كه‌ در بالا به‌ آنها اشاره‌ شد) به‌ كار بگيريد. البته‌ وقتي‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از گروه‌ خدمات‌ اورژانس‌ مشغول‌ به‌ امدادرساني‌ هستيد، هميشه‌ بايد از دستوراتي‌ كه‌ توسط‌ گروه‌ صادر مي‌شود، پيروي‌ كنيد. در مواقعي‌ كه‌ از طريق‌ هلي‌كوپتر به‌ مصدوم‌ امدادرساني‌ مي‌شود، چند «اصل‌ حفظ‌ ايمني‌ زمين‌ (محل‌ فرود) بايد رعايت‌ شود. وظيفه‌ اصلي‌ شما، كنترل‌ كردن‌ ناظران‌ است‌. اطمينان‌ حاصل‌ كنيد كه‌ تمام‌ افراد حداقل‌ 50 متر از محل‌ فاصله‌ گرفته‌اند و هيچ‌كس‌ سيگار نمي‌كشد. در زمان‌ فرود هلي‌كوپتر، زانو بزنيد تا از پره‌هاي‌ چرخان‌ آن‌ كاملاً دور باشيد. پس‌ از فرود هلي‌كوپتر، به‌ آن‌ نزديك‌ نشويد و صبر كنيد تا يكي‌ از اعضاي‌ گروه‌ به‌ ديدن‌ شما بيايد. تا زماني‌ كه‌ پايك‌هاي‌ فرود هلي‌كوپتر به‌ زمين‌ نرسيده‌، به‌ آنها دست‌ نزنيد؛ اين‌ پايك‌ها تا زماني‌ كه‌ در تماس‌ زمين‌ قرار نگيرند، بار الكتريكي‌ ساكن‌ دارند.

منبع : وب سایت سلامتیران