کنه تعداد زيادى از بيمارى‌هاى مهم مثل تب منقوط کوه‌هاى راکى (Rocky mountain spotted fever)، تب کيو (Q fever)، تب کنهٔ کلرادو (Colorado tick fever)، التهاب مغز و نخاع (encephalomyelitis)، بيمارى لايم (lyme) و فلج ناشى از کنه را منتقل مى‌کند (اين بيمارى‌ها اغلب در آمريکا وجود دارند).

اگر کنه زير پوست شما جايگزين شد، مى‌توانيد آن را از طريق بى‌حس کردن توسط اِتِر يا خفه کردن با پنبهٔ آغشته به بنزين، روغن، گليسيرين، نفت سفيد يا نفت کوره، از موضع خارج کنيد. اکثر کنه‌ها را مى‌توان از طريق تماس با چوب‌ کبريت داغ (شعله‌ور نباشد) يا موچين حرارت‌ديده روى شعله کبريت بيرون آورد. اگر کنه با زور بيرون آورده شود سر و ضمايم دهانى آن داخل پوست گير مى‌کند و زخم ممکن است بعد از چند روز عفونى شود.

اگر دچار گزيدگى کنه شده‌ايد با پزشک خود در مورد ضرورت مراقبت پزشکى و آنتى‌بيوتيک براى پيشگيرى مشورت کنيد، اقدامات ضرورى در هر ناحيه با نواحى ديگر متفاوت است. نگه داشتن که براى شناسائى مفيد است زيرا کليهٔ انواع آن در يک ناحيه ناقل بيمارى نيستند.

پيشگيرى

هنگامى‌که در مناطق روستائى کنه‌خيز هستيد، معاينه خود در فواصل زمانى متعدد به‌خصوص در ناحيهٔ سر و گردن اقدام عاقلانه‌اى است. تقريباً تمام بيمارى‌هائى که توسط کنه منتقل مى‌شوند با خارج کردن جانور ظرف ۲ تا ۳ ساعت قابل پيشگيرى است. گزيدگى کنه بدون درد است بنابراين تنها معاينه دقيق بدنى مى‌تواند حضور آن را آشکار کند.

منبع: آفتاب