بر اساس مطالعه ای که توسط محققان دانشگاه تورکو در فنلاند انجام گردید ، با بررسی و آزمایش باکتری های روده در بدو تولد و 6 ماهگی ، 4 و 6 سالگی در طی چندین نوبت صورت گرفت، دریافتند که بچه هایی که تعداد زیادی از باکتری بایفیدا و تعداد کمتری استاف اورئوس در روده آنها وجود دارد احتمالا در آینده نسبت به چاقی در امان می‌مانند.

نکته قابل توجه این است که این موضوع در مورد نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می‌کنند نیز صادق است و آنان را بیشتر در برابر چاقی مصون می‌دارد. لذا بار دیگر دانشمندان به سلامت بیشتر نوزادانی که با شیر مادر تغذیه می‌گردند تاکید و تغذیه کودک با شیر مادر را توصیه نمودند.

منبع : سایت سیمرغ