بسیاری از کودکان با تاخیر شروع به صحبت میکنند اما بالاخره صحبت میکنند و مشکلی هم نخواهند داشت ، اما بعضی از آنها حتی پس از گذشت مدت معمول ، هنوز قادر به صحبت نیستند که اصطلاحاً آن را تاخیر در کلام گویند.

علل شایع که می‌تواند سبب تاخیر در صحبت کردن بچه‌ها گردد عبارتند از:

* کاهش شنوایی

* تاخیر کلی در رشد

* عقب ماندگی ذهنی

* فلج مغزی

* عدم ارتباط کلامی‌ کافی با بزرگسالان

* دوقلویی

* بیماری اوتیسم

* امتناع از صحبت کردن

 
منبع : سایت سیمرغ