استفاده از داروی موضعی ویكس برای كودكان زیر 2 سال خطرناك است.

كارشناسان هشدار دادند: استفاده از ویكس خطر اختلالات تنفسی را در كودكان افزایش می‌دهد.
پژوهشگران اعلام كردند: سی دقیقه پس از مصرف ویكس واكنش
حساسیتی در كودكان شروع می‌شود كه گاه بسیار شدید است و موجب بستری شدن کودک می‌شود.
متخصصان توصیه می‌كنند: والدین از ویكس به ویژه ویكس‌های روغنی كه دوام بیشتری دارند برای فرزندان زیر 2 سال خود استفاده نكنند. 

منبع : سایت سیمرغ