پوشاندن كفش‌های بزرگ به كودكان باعث بد فرم شدن پاها و اختلالات حركتی در آنها می‌شود.  

به نقل از روزنامه بیلت آلمان برررسی محققان دانشگاه پوتسدام نشان داد: كودكانی كه با كفش‌های بزرگ‌تر از اندازه پایشان راه می‌روند بیش از دیگران به عارضه صافی كف پا مبتلا می‌شوند. 

نتیجه این تحقیق در اولین شماره مجله تخصصی "پای كودكان " چاپ شده است.

منبع : سایت سیمرغ