دختر 6 ساله ام مدام مریض می‌شود . در طول تابستان برای کمک به سیستم ایمنی بدن فرزندم چه اقدامی می‌توانم بکنم. بعضی بچه‌ها سریع به محرک‌های محیطی پاسخ می‌دهند ، که سبب افزایش مواد مخاطی و تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود. اساسا این که سبب واکنش به سیستم ایمنی بدن می‌شود ، چیز بدی نیست ، اما این که مداوم پیش آید باعث ناتوانی مقابله با عفونت‌ها می‌شود. آلرژی‌های غذایی به چیزهایی مثل کازئین که یک پروتئین شیری می‌باشد یا فراورده‌های گندمی ، از شایع‌ترین موارد در کودکان می‌باشد. با حذف لبنیات و فراورده‌های گندمی از رژیم غذایی بچه‌ها ، بهبودی حاصل می‌شود. توصیه می‌شود که باید از مواد تمیز کننده کمتر در منزل استفاده کرد ، همچنین بعضی مواد شیمیایی موجود در فرش‌ها برای کودکان مضر می‌باشند. یکی دیگر از علل زود مریض شدن بچه‌های 6 ساله این است که ، اولین سال ورود به مدرسه آنها می‌باشد. اما در سال دوم مدرسه ، کودکان کمتر بیمار می‌شوند ، چون که بدن آنها پادتنهای زیادی را تولید می‌کند.

منبع : سایت سیمرغ