امروزه جراحی بینی رایج ترین عمل جراحی زیبایی به شمار می آید که اکثر مردم زیبا دوست مایل به این عمل هستند. در وب سایت دکتر صوفی زاده که یکی از جراحان بنام خاورمیانه می باشند سعی بر جمع آوری یک کالکسیون عکس های قبل و بعد عمل بینی شده است. این کالکسیون شامل عکس بینی سلبریتی ها، اینفلوئنسر ها، بازکنان فوتبال، خواننده ها و دیگر افراد معروف و مشهور می باشد. جراحی بینی در میان بازیگران گاهی با حواشی بسیاری رو به رو میشود و گاها بازیگران بدون وجود هیچ گونه ایراد ظاهری یا نقص تنفسی اقدام به جراحی بینی میکنند.

عکس های قبل و بعد عمل جراحی بینی

امروزه جراحی بینی رایج ترین عمل جراحی زیبایی به شمار می آید که اکثر مردم زیبا دوست مایل به این عمل هستند. در وب سایت دکتر صوفی زاده که یکی از جراحان بنام خاورمیانه می باشند سعی بر جمع آوری یک کالکسیون عکس های قبل و بعد عمل بینی شده است. این کالکسیون شامل عکس بینی سلبریتی ها، اینفلوئنسر ها، بازکنان فوتبال، خواننده ها و دیگر افراد معروف و مشهور می باشد. جراحی بینی در میان بازیگران گاهی با حواشی بسیاری رو به رو میشود و گاها بازیگران بدون وجود هیچ گونه ایراد ظاهری یا نقص تنفسی اقدام به جراحی بینی میکنند.

انسان به طور ذاتی زیبایی پسند است و به دنبال کسب زیبایی است. بنابراین پیشرفت علم پزشکی باعث شده که افراد نسبت به زیباتر شدن با ایجاد تغییرات در چهره به زیبایی برسد.

بینی هر فرد حالت و فرم متفاوتی نسبت به دیگری دارد و در افراد مختلف به شکل های متفاوت است. در برخی موارد فرم بینی استخوانی میباشد و در مواردی دیگر فرم های بینی گوشتی ، بینی سربالا، سرپایین و ... وجود دارد.

از آنجایی که بینی در نقطه ی کانونی صورت قرار دارد هر گونه ایراد در آن میتواند باعث کمتر شدن زیبایی در چهره فرد شود. یکی از این ایرادات وجود قوز در روی بینی میباشد که بینی را به شکل عقابی ای استخوانی نشان میدهد. با افزایش محبوبیت و تعداد عمل های جراحی بینی، هنرمندان نیز به سمت انجام این نوع عمل ها گرایش پیدا کرده اند.

عکس قبل و بعد عمل بینی

در زیر چند نمونه از عکس های سلبریتی ها را قبل و بعد عمل جراحی بینی مشاهده می کنید

 

مشاهده بیشتر عکس قبل و بعد عمل بینی افراد مشهور در وب سایت دکتر صوفی زاده