تا هستیم باید با آرامش زندگی کنیم . باید از فشارهای روانی کاسته و آنها را از بین ببریم، در غیر این صورت زندگی پر از استرس و بی معنی خواهد شد، و چنین چیزی حاصل نمی شود مگر با ایجاد روابط انسانی در محیط کار و زندگی. در این ارتباط توجه به سه عامل محیط ، افکار و واکنشهای جسمی روانی ضروری است. با ارتباط انسانی و انتخاب شغل و شیوه های مناسب زندگی می توان از استرس های بی مورد کاست و به آرامش رسید. زمانی که  جسم و روح انسان در آرامش باشد متقابلا کارها و رفتار او نیز به خوبی پیش خواهد رفت ، در صورتی که آرام و قرار نداشته ، یا استرس زیادی داشته باشیم قادر به انجام کارها به نحو احسن نخواهیم بود. پس سعی کنیم با انجام کارهایی که برای ما خوشایند و رضایت بخش است خودمان را از استرس دور کنیم و در کمال آرامش به زندگی خود بپردازیم.

"شهناز باشتنی" روانشناس و کارشناس اداره سلامت روان در این رابطه گفت: داشتن شغلهای اجرایی و پستهای مهم و عالی رتبه انسان را در معرض بیشترین میزان استرس عاطفی قرار می دهد. مشاغلی که احساس فوریتهای زمانی را در مهلت محدودی طلب می کنند، خطر ناک هستند. رضایت از زندگی و کار از مهمترین عواملی هستند که سلامت جسم و روان انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. تجربه نشان داده است افرادی که زندگی شاد و آرامی دارند، از شغل خود راضی هستند و دارای ارتباط اجتماعی مطلوب هستند، و طول عمر بیشتری دارند.

این روانشناس در ادامه سخنانش افزود: برای حفظ سلامت روان و رفتار و پیشگیری از استرس باید انسان بود و انسانی فکر کرد و رفتار انسانی داشت. باید تغذیه مناسب بخصوص نوشیدن شیر در صبح و عصر، ماست در ظهر و شب، تمام ترکیبات داروهای آرامبخش در شیر و ماست وجود دارد، شنا حداقل دو بار در هفته ، و گوش دادن به موسیقی آرام ، و پیاده روی در پارکها و مراکز سرسبز ، اسکی ، معاشرت با دوستان و خویشاوندانی که از بودن با آنها شادمان می شوید ، بدون تشریفات زائد ، ضد استرس و آرامبخش هستند.

وی همچنین اظهار داشت: شرکت در جلسات سرور و شادکامی بهترین آرامبخش است ، چون احساس شادکامی و رضایت را به ارمغان می آورد. استفاده صحیح از اوقات فراغت و تعطیلات در حد امکان که بخشی از شیوه صحیح زندگی و عامل ایجاد و حفظ سلامت روان و ضد استرس است. البته باید گفت: همه موارد باید شامل اعمالی باشد که فرد دوست دارد و می خواهد آنها را انجام دهد.

مجله پزشکی مادر