رشد افسار گسيخته شهر نشيني سلامت روان بسياري از شهروندان را به طور مستمر تهديد مي كند. ازدحام جمعيت، بي كاري، فقر، اختلالات فرهنگي و احساس تنهايي در كنار مشكل مسكن همگي عوامل مهم تشديد استرس هاي رواني در شهرها محسوب مي شود. طبق آمارها ، شهرنشيني به افزايش بار بيماريهای اعصاب و روان انجاميده است.

"شهناز باشتي" روانشناس و كارشناس اداره سلامت روان در توضيحات بيشتر گفت: فشار رواني، نيرويي است كه چون فشار آن بر هر قسمتي از بدن وارد شود، كار آن را مختل مي كند و زمينه ناراحتي فكري را در انسان فراهم مي آورد، لذا هر عملي كه موجب بر هم خوردگي تعادل رواني انسان و تغييرات سريع احساسي عاطفي، خلقي و رفتاري شود، استراس زا محسوب مي شود. همچنين عدم توانايي در برقراري ارتباط با ديگران، احساس خود كم بيني، ترس از اظهار وجود، از دست دادن اعتماد به نفس و نوميدي استرس زا است.

شهناز باشتني در ادامه سخنانش افزود: شهرنشيني و پيشرفت تمدن امروز، زندگي در شهرهاي بزرگ و شلوغ، فشارهاي جسمي و رواني ناشي از ترافيك، آلودگي هاي هوا و امواج صدا موجبات تشديد استرس را فراهم مي كنند.

وي با بيان اينكه در حال حاضر عوامل استرس در جهان نسبت به گذشته بيشتر شده است، گفت: بعضي از مكانيسم هاي سنتي كه به مردم كمك مي كرد تا با فشارهاي رواني مقابله كنند، بتدريج رو به نابودي مي رود. امروزه مشكلات شغلي و اقتصادي، ضعف روابط انساني و بي تفاوتي آنها نسبت به يكديگر پيامد همين امر است.

وي همچنين اظهار داشت: از عوامل استرس علاوه بر مواردي كه گفته شد مي توان به مرگ عزيزان، ستيز و جدايي كانون خانواده، ترس از بيكاري، نداشتن امكانات زيست اجتماعي اشاره كرد. 

"باشتني" همچنين خاطر نشان كرد: استرس موجب اختلالات جسمي چون ضربان قلب، اختلال در تنفس و گوارش و احساس درد هاي استخواني و جسمي مي شود. استرس با سن، جنس، وضعيت تاهل، رضايتمندي از شغل، وضعيت مسكن، تحصيلات، تعادل بين ميزان درآمد و هزينه زندگي در ارتباط است. افسردگي، اضطراب، وسواس ، پر خاشگري و دردهاي جسمي به دليل استرس تشديد مي شوند.

اين روانشناس در ادامه سخنانش افزود: استرس عامل عمده كميت و كيفيت نيروي انساني، انرژي در كار و زندگي است . داشتن فشارهاي عصبي، فكري و عاطفي، دلشوره بي مورد، احساس درد در نواحي قلب، گردن، سينه، كتف و دست يا پا، به گريه افتادن، احساس تنهايي و غم، احساس خستگي و كوفتگي در عضلات، بد خوابي، دير به خواب رفتن و كم خوابي، عدم قاطيعت، كرخت شدن قسمتهايي از بدن و عضلات، زود عصباني شدن، ناراحتي از محيط كار و زندگي، بيقراري، نگران آينده بودن، اضطراب و پر خاشگري، بد گماني، نداشتن ثبات خلقي و رفتاري مناسب، لرزش و پرش عضلاني، ضعف ميل جنسي، پيري و مرگ زودرس همگي از نشانه هاي استرس هستند. 

منبع : مجله پزشکی مادر