مردم می توانند مدیریت استرس را یاد بگیرند و زندگی شادتر و سالم تری را تجربه کنند.

در اینجا راهنمایی هایی به منظور کمک به شما در راستای کنترل و مدیریت استرس ارائه شده اند:

- نگرش مثبت را در زندگی برگزینید.

- این مساله را بپذیرید که در زندگی اتفاقات و رویدادهایی وجود دارند که شما قادر به کنترل کردن آنها نیستید.

- به جای پرخاشگر بودن، قاطع باشید. به جای اینکه خشمگین شوید، دفاعی برخورد کنید و یا اینکه منفعل باشید، احساسات، عقاید و باورهای خویش را ابراز کنید.

- فنون آرام سازی را یاد بگیرید و تمرین کنید، یوگا، مدیتیشن و تای چی را امتحان کنید.

- به طور منظم ورزش کنید. زمانیکه بدن شما متناسب باشد، بهتر می تواند با استرس مبارزه کند.

- به طور سالم و متوازن غذا بخورید.

- یاد بگیرید که زمان خویش را به طور موثرتری منظم کنید.

- محدودیتها را به طور مناسبی تنظیم کنید و درخواستهایی که استرس بیش از حدی در زندگی شما ایجاد می کنند را رد کنید.

- برای سرگرمیها و علایق خویش زمان اختصاص دهید.

- به میزان کافی استراحت کنید و بخوابید. بدن شما برای ترمیم خویش پس از رویدادهای استرس زا، به زمان نیاز دارد.

- به منظور کاهش استرس به الکل، داروها و رفتارهای وسواسی اعتماد نکنید.

- در جستجوی حمایتهای اجتماعی بیشتر باشید. زمان بیشتری را با کسانی که دوستشان دارید سپری کنید.

- به دنبال درمان توسط یک روانشناس یا دیگر متخصصان آموزش دیده در حوزه مدیریت استرس باشید تا راهکارهای سالمتری را برای کنار آمدن با استرس در زندگی بیاموزید.

مهدیه گنجه – مجله پزشکی مادر
منبع:
webmed.com