angry افرادی كه بسیار در موقعیت خشم قرار می‌گیرند، می‌توانند بدون استفاده از دارو و تنها با تمرینات خاصی بر خشم خود فائق آیند.
به گفته «توماس دنسون» از دانشگاه «نیوساوث‌ولز»، در این تمرینات، افراد راست دست باید برای كارهایی مانند گرفتن ماوس رایانه، هم زدن نوشیدنی یا باز كردن در از دست چپ خود استفاده كرده و افراد چپ دست نیز خلاف آن را به كار ببرند.
تمرین با استفاده از دست اشتباه می‌تواند مانند یك تمرین برای انواع دیگر كنترل نفس مانند مودب بودن مورد استفاده قرار بگیرد. تنها دو هفته انجام این تمرینات می‌تواند تمایل به رفتار انگیزشی را كاهش دهد. به گفته دكتر «دنسون»، تمرین كنترل نفس با مارست در یادگیری گلف یا نواختن پیانو تفاوتی ندارد. وی در مطالعات خود نشان داد كه افرادی كه بر استفاده از دست غیر غالب خود برای دو هفته تلاش كرده‌اند، توانسته‌اند بر خشم خود تا حد زیادی غلبه كنند.
طبق این پژوهش كه در مجله «Current Directions in Psychological Science» منتشر شده، تنها كنترل نفس می‌تواند انسان را از كارهای عصبی دور نگه دارد. طبق پژوهش‌ها، افراد خشمگین اغلب افرادی هستند كه از كنترل نفس پائین‌تری برخوردارند.
به گفته محققان این افراد به دلیل این‌كه نمی‌توانند این كار را به خوبی انجام دهند، پرخاشگری بیشتری دارند. در حقیقت اگر افراد را در دستگاه اسكن مغزی قرار داده و فعالیت مغزی آن را در زمان توهین به این افراد مشاهده كنیم، بخش‌های مرتبط با كنترل نفس در افراد با پرخاشگری كمتری از فعالیت بیشتری برخوردار هستند.

منبع: ایسنا