علائم هشدار دهنده زیر ممکن است در افراد بزرگسالی که در خطر بیشتر خودکشی قرار دارند ، مشاهده شوند:

* افسردگی یا دیگر شرایط سلامت روان همچون اضطراب شدید ، اختلال دو قطبی ( افسردگی – شیدایی ) و اسکیزوفرنیا

* افسردگی که به دنبال آن شادمانی و خرسندی بروز کند و ممکن است نشان دهنده این باشد که فرد تصمیم نهایی خود را گرفته و می خواهد برنامه خویش را عملی سازد .

* اقدام به خودکشی قبلی

* سوء مصرف مواد و الکل

* تمایل نشان دادن به مرگ در طی صحبتهایش

* دارایی ها و اموال خویش را بخشیدن

عواملی که خطر خودکشی را افزایش می دهند عبارتند از :

* عضوی از خانواده که در اثر خودکشی فوت کرده است .

* سابقه خانوادگی افسردگی ، اختلال دو قطبی و اسکیزوفرنیا

* سابقه سوء استفاده جسمی و جنسی

* تشخیص یک بیماری طبی وخیم

* شکست در روابط

* طلاق

* تغییری که اخیراً در زندگی فرد اتفاق افتاده از جمله مرگ همسر یا یکی از اعضاء خانواده ، ازدواج ، شکست و بهم خوردن ازدواج ، تولد بچه ، از دست دادن شغل ، ترفیع یا تنزیل در شغل یا مشکلات قانونی .

مهدیه گنجه - مجله پزشکی مادر
منبع: webmd.com