تأمین طیف جامعی از ارزیابی های جراحی مغز و اعصاب و پزشکی و درمان برای بیماران بزرگسال مبتلا به اختلالات حرکتی، شامل ارزیابی تحریک عمیق مغزی (DBS)


طرح درمان جامع و فراگیر از یک تیم شامل: خدمات بهداشت عمومی، جراحی مغز و اعصاب، تحقیقات علوم مغز و اعصاب و نورولوژی.

درمان نورولوژی برای این بیماری ها می باشد:

• بیماری پارکینسون
• صرع اولیه
•  اختلال کشيدگى طبيعى عضلانى
• تشنج
• اختلالات حرکتی دیگر

مداخلات جراحی مغز و اعصاب:

• تحریک عمقی مغز (تالاموس، سابتالامیک نوکلئوس، گلوبوس پالیدوس)
• پالیدوتومی
• تالاموتومی
• درمان تزریقی اینتراتکال باکلوفن برای فلج شدید (ITB)

برای مراجعه به پزشک

فاصله بین جستجوی اولیه و وقت ملاقات برنامه ریزی شده بیش از 2 هفته نخواهد بود.

موارد زیر ارائه خواهد شد:

• اشتیاق به کار بر روی توسعه توانایی و قابلیت های تحریک کننده های مغزی عمیق.
• پیگیری و برنامه ریزی بلند مدت تحریک کننده های مغزی عمیق در صورت تمایل.