حقايقي در مورد ضدآفتاب‌ها

بررسي‌هاي جديد نشان مي‌دهد؛ برخي از ضدآفتاب‌ها آن‌گونه كه مردم تصور مي‌كنند مطمئن نيستند. حدود نيمي از ۵۰۰ نوع فرآورده‌هاي ضدآفتابي كه ارائه مي‌شود ممكن است باعث ايجاد يا انتشار سرطان پوست شود.

زيرا اين ضدآفتاب‌ها داراي ويتامين A يا مشتقات آن هستند. محصولات ويتامين A به فرمول‌هاي ضدآفتاب افزوده مي‌شود، به همين دليل يك آنتي‌اكسيدان محسوب مي‌شود و باعث كاهش روند پيري پوست خواهد شد. با اين وجود محققان دريافته‌اند كه فرآورده‌هاي ويتامين A مي‌توانند سرطان‌زا باشند؛ يعني زماني كه روي پوست استفاده مي‌شوند باعث ايجاد تومورهاي سرطاني پوست خواهند شد. شايد ضدآفتاب‌ها از آفتاب‌سوختگي جلوگيري كنند اما در حقيقت نمي‌توانند از اشعه‌هاي فرابنفشي كه براي سلول‌هاي پوست مضر هستند جلوگيري كنند. علاوه بر اين ممكن است باعث تومور و آسيب‌هاي ديگر نيز شوند. ضدآفتاب مناسب بايد كاملا مانع جذب اشعه‌هاي فرابنفش شود كه در دو نوع A و B است و باعث آفتاب‌سوختگي، آسيب‌رساني راديكال‌هاي آزاد و اختلال در سيستم ايمني پوست مي‌شود. يك ضدآفتاب مناسب بايد براي ساعت‌ها روي پوست باقي بماند و همچنين نبايد از ويتامين A تشكيل شده باشد. به تازگي ضدآفتاب‌هايي مناسب با چنين خصوصيات وجود ندارد. زيرا بيشتر آنها شيميايي است و با نفوذ در پوست به سيستم هورموني بدن آسيب مي‌رساند. افراد هميشه در فضاهاي باز بايد از ضدآفتاب‌هايي با ۳۰ SPF استفاده كنند. دكتر قهستاني از افراد خواست تا در مورد ضدآفتاب آگاه باشند. او تاكيد كرد كه محصولات ضدآفتاب بايد از سنين پايين استفاده شود. مطالعات جديد نشان مي‌دهد؛ افرادي كه در كودكي دچار آفتاب‌سوختگي شده‌اند در بزرگسالي احتمال سرطان پوست در آنها ۳ تا ۵ برابر خواهد شد. آنچه كه بسيار مهم است اين كه براي كودكان نيز كرم ضدآفتاب استفاده كنيم و به آن اهميت دهيم. دكتر اظهار داشت كه بسياري از افراد به اين موضوع اهميت نمي‌دهند و پس ا ز ۲۰ تا ۵۰ سالگي دچار سرطان مي‌شوند.


دكتر رضا قهستاني ، رئيس انستيتو پوست تگزاس
منبع:
www.iranianuk.com