ايدز Hiv and aids

شرح بيماري
ايدز عبارت‌ است‌ از به‌ وجود آمدن‌ ضعف‌ عمده‌ در دستگاه‌ ايمني‌ بدن‌ (نقص‌ ايمني‌). اين‌ امر باعث‌ كاهش‌ توانايي‌ بدن‌ در مقابله‌ با عفونت‌ها و توانايي‌ سركوب‌ سلول‌هاي‌ غيرطبيعي‌ مثل‌ سلول‌هاي‌ سرطاني‌ مي‌شود. ويروس‌ ايدز سلول‌هاي‌ ايمني‌ موجود در خون‌ (لنفوسيت‌ها) و سلول‌هاي‌ ايمني‌ موجود در بافت‌ها (مغز استخوان‌، طحال‌، كبد و گره‌هاي‌ لنفاوي‌) را درگير مي‌سازد. اين‌ سلول‌ها در توليد پادتن‌ براي‌ مقابله‌ با بيماري‌ها و سرطان‌ها نقش‌ دارند. در مجموع‌ بايد گفت‌ كه‌ ايدز يك‌ نوع‌ نقص‌ ايمني‌ ثانويه‌ است‌ كه‌ در سير عفونت‌ با ويروس‌ ايدز ايجاد مي‌شود.----

علايم‌ شايع‌
- عفونت‌ اوليه‌ با ويروس‌ ايدز ممكن‌ است‌ هيچ‌ علامتي‌ ايجاد نكند.

- خستگي‌، كاهش‌ وزن‌ بدون‌ توجيه‌، تعريق‌ شبانه‌

- عفونت‌هاي‌ مكرر تنفسي‌ و پوستي‌

- تب‌

- تورم‌ گره‌هاي‌ لنفاوي‌ در تمام‌ بدن‌

- زخم‌ در دهان‌

- تغييرات‌ ناحيه‌ تناسلي‌؛ بزرگ‌ شدن‌ طحال‌

- اسهال‌

علل‌
عفونت‌ با ويروس‌ ايدز ـ نوعي‌ رترو ويروس‌ ـ كه‌ به‌ سلول‌هاي‌ دستگاه‌ ايمني‌ حمله‌ كرده‌، آنها را نابود مي‌سازد و باعث‌ كاهش‌ مقاومت‌ بدن‌ به‌ عفونت‌ها و بعضي‌ از سرطان‌ها مي‌شود.

عوامل تشديد كننده بيماري
- تماس‌ جنسي‌ با افراد آلوده‌. همجنس‌بازها در معرض‌ بيشترين‌ خطر هستند.

- بي‌بند و باري‌ جنسي‌

- استفاده‌ از سوزن‌هاي‌ آلوده‌ براي‌ تزريق‌ موادمخدر

- تزريق‌ خون‌ يا فرآورده‌هاي‌ خوني‌ آلوده‌ (در حال‌ حاضر به‌ ندرت‌ رخ‌ مي‌دهد).

- مواجهه‌ كاركنان‌ بيمارستان‌ها و تكنسين‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ با خون‌، مدفوع‌، يا ادرار افراد آلوده‌ به‌ ويروس‌ ايدز. بيشترين‌ خطر مربوط‌ به‌ فرو رفتن‌ اتفاقي‌ سوزن‌آلوده‌ در دست‌ است‌.

- توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ تماس‌هاي‌ عادي‌ غيرجنسي‌ باعث‌ انتقال‌ بيماري‌ نمي‌شود، بنابراين‌ فردي‌ كه‌ آلوده‌ به‌ ويروس‌ ايدز است‌ خطري‌ براي‌ جمعيت‌ عمومي‌ محسوب‌ نمي‌شود.

پيشگيري‌
- از تماس‌ جنسي‌ با افرادآلوده‌ يا افرادي‌ كه‌ موادمخدر تزريقي‌ مصرف‌ مي‌كنند خودداري‌ شود.

- از كاندوم‌ استفاده‌ شود.

- بي‌بندوباري‌ جنسي‌ كنار گذاشته‌ شود.

- از تزريق‌ موادمخدر جداً خودداري‌ شود. سوزن‌هاي‌ غيراستريل‌ نبايد به‌طور اشتراكي‌ مصرف‌ شوند.

- خون‌ يا فرآورده‌هاي‌ خوني‌ بايد از لحاظ‌ آلودگي‌ بررسي‌ شده‌ باشد.

عواقب‌ مورد انتظار
اين‌ بيماري‌ در حال‌ حاضر غيرقابل‌ معالجه‌ است‌. البته‌ علايم‌ را مي‌توان‌ تخفيف‌ داد يا كنترل‌ نمود و تحقيقات‌ علمي‌ در رابطه‌ با اين‌ بيماري‌ و درمان‌ آن‌ ادامه‌ دارند. ايدز ممكن‌ است‌ تا سال‌ها پس‌ از مثبت‌ شدن‌ آزمون‌ آلودگي‌ به‌ ويروس‌ خود را نشان‌ ندهد. زماني‌ كه‌ ايدز به‌ صورت‌ آشكار خود را نشان‌ دهد، ميانگين‌ بقا مدت‌ متغيراست‌.

عوارض‌ احتمالي‌
- عفونت‌ جدي‌ در دستگاه‌هاي‌ مختلف‌ بدن‌

- سرطان‌

- مرگ‌

درمان‌
اصول‌ كلي‌
- با انجام‌ آزمايش‌ خون‌ و آزمون‌ پادتن‌ ضد ويروس‌ ايدز (ممكن‌ است‌ حتي‌ تا 6 ماه‌ پس‌ از شروع‌ آلودگي‌ مثبت‌ نشود) مي‌توان‌ تشخيص‌ را تأييد نمود. در بيماراني‌ كه‌ آلودگي‌ به‌ ويروس‌ ايدز تشخيص‌ داده‌ مي‌شود بايد وجود ساير بيماري‌هاي‌ آميزشي‌ و ساير عفونت‌ها مثل‌ سل‌ نيز مورد بررسي‌ قرار گيرد.

- براي‌ مقابله‌ با اضطراب‌ و افسردگي‌ ناشي‌ از ابتلا به‌ اين‌ بيماري‌ و احتمال‌ مرگ‌ بايد روان‌درماني‌ يا مشاوره‌ انجام‌ شود.

- در صورت‌ بروز عوارض‌، ممكن‌ است‌ نياز به‌ بستري‌ شدن‌ وجود داشته‌ باشد.

- بعضي‌ از بيماران‌ وارد برنامه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ مي‌شوند كه‌ با هدف‌ دستيابي‌ به‌ درمان‌هاي‌ بهتر يا واكسن‌ يا بيماري‌ انجام‌ مي‌گيرند. در اين‌ گونه‌ برنامه‌ها، مراقبت‌ ممكن‌ است‌ به‌طور رايگان‌ انجام‌ پذيرد.

- توجه‌ داشته‌ باشيد كه‌ تشخيصي‌ زودهنگام‌ كمك‌كننده‌ است‌. اگر در معرض‌ خطر هستيد، براي‌ بررسي‌ مراجعه‌ كنيد، حتي‌ اگر احساس‌ مي‌كنيد كه‌ در سلامت‌ كامل‌ به‌ سر مي‌بريد. اگر مي‌خواهيد حامله‌ شويد، يا اين‌ كه‌ حامله‌ هستيد، انجام‌ آزمون‌ ويروس‌ ايدز ممكن‌ است‌ كمك‌كننده‌ باشد. در صورت‌ مثبت‌ بودن‌ آزمون‌ ويروس‌ ايدز به‌ هنگام‌ حاملگي‌، با درمان‌هاي‌ مخصوص‌ مي‌توان‌ احتمال‌ عفونت‌ در نوزاد را به‌ حداقل‌ رساند.

- در صورت‌ وجود گروه‌هاي‌ حمايتي‌، به‌ آنها بپيونديد.

- از تماس‌ با افرادي‌ كه‌ دچار عفونت‌ هستند، حتي‌ سرماخوردگي‌، پرهيز كنيد.

داروها
- در حال‌ حاضر داروها در معالجه‌ عفونت‌ ايدز مؤثر نيستند. براي‌ مقابله‌ با عفونت‌ها يا پيشگيري‌ از آنها ممكن‌ است‌ آنتي‌بيوتيك‌ تجويز شود.

- داروهاي‌ ضد ويروسي‌ (ديدانوزين‌، استاوودين‌، زالسي‌ تابين‌، زيدوودين‌) و نيز داروهاي‌ مهاركننده‌ پروتئاز در درمان‌ عفونت‌ با ويروس‌ ايدز مورد استفاده‌ قرار مي‌گيرند و ممكن‌ است‌ پيشرفت‌ بيماري‌ را به‌ تأخير اندازند. تجويز آنها بايد توسط‌ پزشكان‌ با تجربه‌ انجام‌ پذيرد. با اين‌ داروها (مثل‌ زيدووين‌) مي‌توان‌ انتقال‌ عفونت‌ به‌ نوزادان‌ مادران‌ حامله‌ را كاهش‌ داد.

- تحقيقات‌ زيادي‌ در رابطه‌ با داروهاي‌ جديدتر و واكسن‌ آن‌ در دست‌ انجام‌ هستند.

فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري
- فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري ها به‌ وضعيت‌ سلامت‌ هر فرد بستگي‌ دارند. علايمي‌ مثل‌ خستگي‌ يا وجود عفونت‌ مي‌توانند بعضي‌ از فعاليت در زمان ابتلا به اين بيماري ها را محدود كنند.

- استراحت‌ مهم‌ است‌، اما توصيه‌ مي‌شود به‌طور منظم‌ ورزش‌ انجام‌ گيرد.

رژيم‌ غذايي‌

- تغذيه‌ بايد كافي‌ و مناسب‌ باشد. سوءجذب‌، سوخت‌وساز تغيير يافته‌، و كاهش‌ وزن‌ در بيماران‌ مبتلا به‌ ايدز شايع‌ هستند.

-از خوردن‌ تخم‌مرغ‌ خام‌، شير غيرپاستوريزه‌، يا ساير مواد غذايي‌ بالقوه‌ آلوده‌ خودداري‌ شود.

در چه شرايطي بايد به پزشك مراجعه نمود؟
- اگر شما يا يكي‌ از اعضاي‌ خانواده‌تان‌ علايم‌ عفونت‌ ايدز را داريد.

- اگر پس‌ از تشخيص‌، علايم‌ يك‌ عفونت‌ ديگر ظاهر شوند (تب‌، سرفه‌، يا اسهال‌).

- اگر دچار علايم‌ جديد و غير قابل‌ توجيه‌ شده‌ايد. داروهاي‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ عوارض‌ جانبي‌ بسياري‌ دارند.