خطر جراحي تغيير رنگ چشم


مركز تحقيقات اپتيك و لنز ايران نسبت به جراحي تغيير رنگ چشم كه اخيرا در كشور در حال انجام است، هشدار داد و اعلام كرد: جراحي تغيير رنگ چشم مي تواند، آسيب هاي جدي چشمي از جمله كوري را به همراه داشته باشد.
دكتر پرويز زرين بخش، رئيس مركز تحقيقات اپتيك و لنز ايران با اعلام اين خبر گفت: اين روش به دليل قرار گرفتن صفحه رنگي سيلكوني داخل اطاق قدامي چشم و روي عنبيه (قسمت رنگي چشم)  مي تواند، باعث ايجاد التهاب داخل چشمي، بالا رفتن فشار داخل چشم، صدمه به سلول هاي قرنيه و كدر كردن آن، آب سياه، پخش رنگ دانه به داخل چشم و روي سطح پشتي قرنيه و آب مرواريد شود.
وي اظهار داشت: عمل جراحي تغيير رنگ چشم به تاييد سازمان غذا و داروي آمريكا (FDA) به عنوان معتبرترين مركز علمي - پزشكي جهان كه استفاده از داروها و فرآورده هاي غذايي را مورد تاييد قرار مي دهد، نرسيده و اين مركز درباره عوارض آن تحقيقاتي انجام نداده است
به گفته دكتر زرين بخش با وجود اينكه اين لنزها از امريكا وارد كشور مي شود، انجام اعمال جراحي تغيير رنگ چشم در آمريكا ممنوع بوده و داوطلبان اين گونه اعمال جراحي مي بايست، براي انجام تغيير رنگ چشم به كشورهاي توسعه نيافته سفر كنند.
به گفته رئيس مركز تحقيقات اپتيك و لنز ايران، براي تغيير رنگ چشم سال ها از لنز هاي رنگي استفاده مي شد كه با تحولاتي كه در نوع پليمر و طراحي اين لنزها ايجاد شد، امروزه بي خطرترين روش براي تغيير رنگ چشم، استفاده از لنزهاي تماسي رنگي چشم است
وي در مورد تفاوت اين لنزها با لنزهايي كه براي درمان دوربيني و نزديك بيني شديد براي افرادي كه نمي توان براي آنان عمل ليزيك انجام داد داخل چشم تعبيه مي شود، گفت: لنزهاي اصلاح نزديك بيني كوچك تر بوده، با زاويه چشم در تماس نيستند و احتمال عوارض آنها بسيار كمتر از اين نوع لنزهاي رنگي است كه داخل چشم قرار مي گيرد.
اين چشم پزشك ياد آور شد: در لنزهاي مربوط به تغيير رنگ چشم، لنز مي بايستي به اندازه عنبيه چشم باشد كه اين امر سبب اختلال در تغييرات اندازه مردمك نسبت به نور مي شود؛ از طرف ديگر به دليل آنكه اين گونه لنزها با زاويه چشم در تماس هستند، سبب ايجاد آب سياه در چشم مي شوند. در تماس بودن با سلول هاي داخلي قرنيه نيز موجب كدورت و از دست رفتن سلول هاي قرنيه اي مي شود
وي افزود: از آنجا كه عنبيه رابطه بسيار قوي با سيستم ايمني بدن دارد، تماس لنز با عنبيه سبب تحريك سيستم ايمني و ايجاد التهاب داخل چشم و ايجاد آب سياه در چشم مي شود.
لنزهاي رنگي كه زير عنبيه چشم به كمك جراحي قرار مي گيرند در آوريل سال 2006 توسط دكتر آلبرتو كاهن، جراح چشم آمريكايي به ثبت رسيده است. اين وسيله يك صفحه سيلكوني قابل تا شدن است كه شبيه لنزهاي تماسي رنگي رنگ آميزي شده است
به گفته دكتر زرين بخش، هنوز مشخص نيست كه اين رنگ دانه ها براي چشم ايجاد عارضه مي كند يا خير
در ژوئن 2009 دپارتمان چشم پزشكي و مركز تحقيقات باليني «اين هورن» در مركز چشم و گوش و گلو و بيني نيويورك، عوارض متعدد كاشت اين لنزهاي رنگي در چشم را به صورت بالا رفتن شديد فشار چشم گزارش كرده است
همچنين خونريزي داخل چشمي تا جايي كه باعث خارج كردن لنزهاي رنگي از داخل چشم شده است، نيز گزارش شده است.بايد توجه داشت كه با پيشرفت تكنولوژي در آينده شاهد تغيير رنگ چشم با روش هاي بي خطر خواهيم بود.

مجله پزشکی مادر