آموزش مقررات عبور و مرور به دانش آموزان

سوانح و حوادث دومین علت مرگ و میر در کشور می باشد ، بیماری‌ها اولین رتبه را به خود اختصاص می دهند و کودکان نیز در گروه آسیب پذیر در این زمینه قرار می گیرند.
به گزارش خبرنگار مجله پزشکی مادر ، نخستین و بهترین معلم در راستای مسائل ترافیکی والدین دانش آموزان هستند. هر فرزندی در ابتدا با والدین خویش خارج از خانه رفت و آمد می‌کند، بنابراین آنها می‌توانند بهترین سرمشق آنان در این زمینه باشند.

کودکان کم تجربه ، بازیگوش و عجول هستند و از خطرات وسایل نقلیه آگاه نیستند بنابراین امنیت عبور و مرور دانش آموزان از اولویت های آموزش خانواده ها ، اولیاء و دیگر مسئولین می باشد.

آنها باید چگونگی عبور و مرور کودکان و دانش آموزان خود از خیابان ، عبور از خط عابر پیاده ، رانندگی ایمن و رعایت نکات ایمنی هنگام سوار شدن و پیاده شدن از اتومبیل را به آنها آموزش دهند.

وسعت صدمات در بین دانش آموزان ، اکثراً از طریق اجرای قوانین و مقررات ساختمان سازی و سایر استانداردها ، آماده سازی اورژانس ، افزایش نظارت و آموزش پرسنل مدرسه ، دانش آموزان و والدین قابل پیشگیری هستند. بنابراین ، ضرورت دارد که برنامه هائی جهت ایجاد آمادگی در مردم برای مقابله با مصدومیت های ناشی از ترافیک صورت گیرد. بدون تردید از اساسی ترین برنامه ها در رابطه با پیشگیری از آن آموزش همگانی و فرهنگ سازی جهت ارتقاء سطح آگاهی و ایمن سازی است.

والدین باید نحوه عبور و مرور از عرض خیابان را به فرزندان خود آموزش دهند. و در این زمینه لازم است دانش آموزان برای گذر از خیابان ، ابتدا سمت چپ خود را نگاه کرده ، اگر ماشین نیامد تا نیمه خیابان رفته و بعد سمت راست را نگاه کنند و سپس به طور کامل از عرض خیابان عبور کنند. بهتر است در خیابان های شلوغ از پلیس برای عبور از خیابان کمک بگیرند.

کودکان و دانش آموزان توجه داشته باشند تا هنگامی که خودرو کاملا متوقف نشده ، و در آن باز نشده و راننده اجازه ورود نداده است سوار سرویس یا از آن پیاده نشوند و هرگز پشت اتوبوس ندوند زیرا ممکن است هنگام دور شدن یا نزدیک شدن به سرویس راننده آنها را نبیند.

بر اساس این گزارش، دانش آموزان نباید در هنگام حرکت سرویس مدرسه از جای خود بلند شوند زیرا یک ترمز ناگهانی موجب زمین خوردن آنها خواهد شد و همچنین در داخل سرویس به طرف هم چیزی پرتاب نکنند زیرا ممکن است به راننده اصابت کند و یا باعث آسیب سایر دانش آموزان شود.

دانش آموزان باید توجه داشته باشند، نباید با صدای بلند صحبت کنند، صدای همهمه در خودرو سبب حواس پرتی راننده و توجه نکردن او به محیط بیرون و کاهش تمرکز و عکس العمل به اتفاقات بیرون از جمله چراغ قرمز و هشدارهای پلیس می شود.

و در آخر اینکه به دلیل وجود ترافیک شدید و حطرات فراوان هیچ یک از کودکان نباید با اسکیت وارد خیابان شوند و از خیابان عبور کنند. برای اسکیت کردن مکانهای مناسبی در طول شهر تعبیه شده است ، کودکان عزیز می توانند از آن مکانها برای تفریح و سرگرمی استفاده کنند.

خبرنگار مجله پزشکی مادر – مریم کریمی