در تمرکز کامل مطالعه کنید

تمرکز حواس هنگام مطالعه ، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب است.
به گزارش خبرنگار مجله پزشکی مادر ، کلید اساسی تمرکز حواس استفاده از روشهایی است که باعث تقویت و پرورش و مهارت در برقراری تمرکز حواس هنگام مطالعه می شوند. بنابراین بدون تمرکز حواس ممکن است درک و فهم مطلبی که فقط یک ساعت وقت لازم داشته باشد ، ساعتها وقت بگیرد.

پرورش تمرکز ، یک مهارت است. عمل تمرکز ، به تمرین احتیاج دارد. شاید در هنگام شروع تمرینات ، ابتدا تغییرات کمی را حس می کنید، ولی پس از 5 تا 6 هفته که از پرورش ذهن و یادگیری مهارتها گذشت ، متوجه پیشرفت های قابل توجهی خواهید شد و پس از مدت کوتاهی در می‌یابید که چه سال هایی را برای تقویت حافظه و تمرکز ذهن خود هدر داده‌اید.

وقتی می خواهید کاری انجام دهید از گفتن کلماتی همانند : نمی خواهم ، نمی دانم و نمی توانم بپرهیزید. جمله « این کار محال» است را از دفتر زندگی خود خط بزنید. گاهی اوقات افکار شما پراکنده است و ذهنتان از موضوعی به موضوع دیگر کشیده می‌شود. در چنین مواقعی است که نیاز دارید یاد بگیرید که چگونه حواس خود را متمرکز کنید.

برای تمرکز باید...
هر از گاهی ، مکان خود را تغییر دهید. در جایی که خیلی سرد است ، ننشینید. جا به جا شدن ، به حرکت خون در بدن کمک می‌کند و باعث می‌شود که اکسیژن بیشتری به مغز شما برسد و شاداب و سرحال باشید.

بر افکار مزاحم خود خط بکشید
در هنگام مطالعه زمان استراحت کوتاهی برای خود در نظر بگیرید ، هنگامی که کاری را بطور کامل انجام دادید، به خودتان پاداش دهید. و در مقابل برای خود نیز تنبیه در نظر بگیرید.

حواستان را جمع کنید ، این شیوه ممکن است ظاهراً ساده به نظر بیاید، ولی در عین حال بسیار مؤثر است. هنگامی که حواستان پرت می‌شود و ذهنتان سرگردان است ، مرتب به خودتان هشدار دهید که "حواست را جمع کن". وقتی افکار مزاحم وارد ذهن شما شده اند، بدانید که زمان خاصی را برای فکر کردن به آنها گذاشته‌اید.

در نظر داشته باشید، چه زمانی از روز ، انرژی شما در سطح بالایی قرار دارد. تمرکز داشتن بسیار مشکل است و هنگامی که تمرکز ندارید درس خواندن نتیجه ی معکوس دارد. درسهای مشکل باید زمانی مطالعه شوند که انرژی شما در اوج خود قرار دارد. درسهای آسانتر را می‌توانید بعد از درسهای مشکل قرار دهید.
- استفاده از نور کافی در هنگام مطالعه یک عامل اصلی برای بهره وری بهتر به حساب می آید. برای اینکه چشمانتان خسته نشوند از نور مستقیم و همچنین نور خیلی کم استفاده نکنید. هنگام مطالعه ، روی یک صندلی معمولی که خیلی راحت نباشد بنشینید.
- روی تختخواب ، درس نخوانید.
- صاف و درست نشستن به تمرکز شما کمک می‌کند.
- اگر می خواهید تمرکز حواس داشته باشید، در هنگام مطالعه نسبت به تلفنها بی تفاوت باشید.

فکر کنید که کجا تمرکزتان بالاست. همان جا را برای درس خواندن انتخاب کنید. ثابت بودن مکان مطالعه و مشخص بودن آن به علت دسترسی به وسایل مورد نیاز از قبیل کتب درسی ، دفاتر ، کتاب لغت ، خط کش ، قلم و نظایر آن جهت مطالعه موجب تمرکز حواس بیشتر و آمادگی ذهنی هنگام مطالعه می شود. پس یکی از بهترین راه های برقراری تمرکز اختصاص دادن یک اتاق مجهز به آنچه لازم دارید ، می باشد.

تند خوانی باعث توجه و تمرکز بیشتر و فهمیدن مطالب و در نتیجه باعث یادگیری بهتر می شود. فکر و ذهن ما قادر است هزاران کلمه را در دقیقه از خود عبور دهد ولی اگر سرعت مطالعه ما پائین باشد ، ذهن وقت اضافه خواهد داشت و ناچار به این شاخه و آن شاخه می پرد و در نتیجه حواس پرتی ایجاد می شود.

به محض نشستن پشت میز مطالعه خواندن را با جدیت شروع کنید ، چرا که اگر سریع مشغول به کار مطالعه شوید تمرکز حواس زود به دست می آید.

خط کشیدن زیر مطالب مهم باعث برقراری تمرکز حواس و جلوگیری از حواس پرتی می شود. یاداشت برداری نوعی تکرار درس است که هم سبب تمرکز حواس و هم موجب بیشتر به خاطر سپردن مطالب می شود.

سعی کنید با ایجاد انگیزه های نیرومند و در نظر گرفتن اهدافی که برایتان مهم و جالب توجه است نسبت به مطالعه در خود شوق و علاقه ایجاد کنید. زیرا علاقه داشتن نسبت به موضوعی سبب تمرکز حواس در هنگام مطالعه آن موضوع می شود.

خبرنگار مجله پزشکی مادر – مریم کریمی