راه اندازی مراکز درمانی اوتیسم

رئیس گروه مراکز روزانه توانبخشی سازمان بهزیستی کشورخبر از راه اندازی مراکز مراقبت موقت کودکان مبتلا به اوتیسم داد و گفت: در سال گذشته این مراکز در دو استان گیلان و خراسان رضوی راه اندازی شده بود و امسال قرار است در سراسر کشور عملیاتی می شود.

به نقل از ایرنا هدف از راه اندازی این مراکز این است که خانواده ها دارای کودکان مبتلا به اوتیسم بتوانند اوقاتی از سال بطورمثال 15 روز تا یک ماه، کودک را به این مراکز بسپارند تا بتوانند استراحت کنند یا مسافرت بروند.
هم اکنون 74 مرکز روزانه کودکان اوتیسم داریم و مرکز شبانه روزی نداریم چرا که راه اندازی اینگونه مراکز به معنای طرد کردن کودک مبتلا به اوتیسم از خانواده و اجتماع است درحالیکه این کودکان فقط مشکل ارتباط دارند و در صورت تشخیص به موقع یعنی از بدو تولد تا دو سالگی یا پنج سالگی تا 80 درصد مانند کودکان عادی زندگی می کنند .
رئیس گروه مراکز روزانه توانبخشی سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: 74 مرکز روزانه آموزشی توانبخشی اوتیسم به حدود سه هزار کودک ، خدمت ارائه می دهد.
وی  افزود: خدمات بهزیستی در حوزه اوتیسم به دو بخش خانواده محور و مرکز محور تقسیم بندی می شود که در بخش خدمات مرکز محور، خدمات آموزشی و توانبخشی در 74 مرکز روزانه در سراسر کشور ارائه می شوند.
به گفته وی با توجه به اجرای برنامه های پایلوت غربالگری اوتیسم در سال های گذشته، انتظار می رود یک درصد جمعیت یعنی حدود 700 هزار نفر در کشور مبتلا به طیف خفیف تا شدید اوتیسم باشند که با آمار جهانی برابری می کند.
به گزارش ایرنا ، اوتیسم یا درخودماندگی یک اختلال عصبی رشدی با شاخص های نقص در ارتباط اجتماعی، رفتارهای کلیشه‌ای، مشکلات درک شناختی و خزانه رفتاری، حرکتی و کلامی محدود است.

براساس آمار ارائه شده از سوی انجمن اوتیسم ایران به ازای هر 65 تولد در کشورهای توسعه یافته، یک کودک با اختلال اوتیسم متولد می شود که این نسبت در ایران یک کودک دارای اختلال اوتیسم به ازای هر 150 تولد است.

 

" مجله پزشکی مادر"