ست جنرال کوچک

 

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد مستقیم  5/16

1

2

قیچی متسن بام – نلسون کرو    18

1

3

پنست استانداردبی دندانه   14

1

4

پنست استاندارد بی دندانه    18

1

5

پنست استاندارد با دندانه    14

1

6

پنست استاندارد با دندانه    18

1

7

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

2

8

پنس کلی مستقیم   14

2

9

پنس کلی کرو      14

3

10

پنس کوخر مستقیم  2*1   16

1

11

پنس جمینی (رایت انگل )   14

1

12

پنس شان بکهاوس    11

3

13

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    18

1

14

سوزنگیر مایو- هگار   14

1

15

سوزنگیر مایو – هگار   18

1

16

دسته بیستوری استاندارد    3

1

17

اکارتور فارابوف   12

1SET

18

پنس آلیس 5*6    15

1

19

پنس ببکاک   16

1

Please publish modules in offcanvas position.