جنرال ظریف

 

 

ردیف

مشخصات  کالا

تعداد

1

قیچی استاندارد   5/14

1

2

قیچی متسن بام – فینو کرو    5/14

1

3

قیچی ظریف کرو    12

1

4

پنست آدسون بی دندانه   12

1

5

پنست آدسون با دندانه    12

1

6

پنست سمکین با دندانه    15

1

7

پنس بیبی موسکیتو هارتمن کرو    10

4

8

پنس موسکیتو هالستد کرو   5/12

3

9

پنس موسکیتو هالستد مستقیم  5/12

2

10

پنس موسکیتو هالستد مستقیم دندانه دار  5/12

2

11

پنس جمینی (رایت انگل )   14

1

12

پنس شان بکهاوس    11

5

13

پنس اسپونچ (رینگ )فورستر    18

1

14

سوزنگیر مایو – هگار   14

1

15

سوزنگیر مایو – هگار   16

1

16

دسته بیستوری استاندارد   3

1

17

دسته بیستوری استاندارد   4

1

18

اکارتور سن – مولر  5/8*7  16  کند

1

19

اکارتور سن – مولر  5/8*7  16  تیز

1

20

اکارتور فارابوف     12

1

21

پنس آلیس  4*5     15

1

22

پنس ببکاک    16

1

23

گیره وسایل  14

1

Please publish modules in offcanvas position.