هدف سفرهاي نوروزي بايد كاهش استرس باشد

 

مدير گروه روان شناسي باليني دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: هدف از سفرهاي نوروزي بايد كاهش استرس، آرامش خاطر و لذت از طبيعت ، آثار تاريخي و محيط هاي جديد باشد.   

'مريم بختياري' گفت: درباره تاثير تعيين هدف از سفر روي سلامت روح و روان افزود: اگر سفرهاي نوروزي با هدف چشم و هم چشمي صورت گيرد يا اينكه بار مالي زيادي را به خانواده تحميل كند، موجب استرس و فشار رواني خواهد شد.

اين متخصص روان شناسي باليني تاكيد كرد: هر نوع تغيير و آشنايي با محيط ها و موضوعات جديد روي سلامت روان، نحوه تفكر و تعاملات اجتماعي، تاثيرگذار خواهد بود.

بختياري با بيان اينكه سفرهاي نوروزي بايد از قبل برنامه ريزي شده باشد، خاطرنشان كرد: بين خانواده هايي كه با يكديگر به سفرهاي نوروزي مي روند، بايد همخواني وجود داشته باشد و داراي هدف يكساني باشند.

وي يادآور شد: انتخاب همسفران از اهميت بسزايي در سلامت روح و روان برخوردار است.

اين متخصص روانشناسي باليني به زوج ها توصيه كرد براي دستيابي به آثار روحي و رواني مثبت سفر، از بحث و مشاجره هنگام سفر بپرهيزند.

منبع : ایرناپر بیننده ترین اخبار

  1. روز
  2. هفته
  3. ماه